Engasjerte ungdommer

–Det bør innføres kildesortering i alle kommunale bygg, sier Sørfold ungdomsråd, som nylig har hatt møte. Der tok de også opp en rekke andre saker, her kan du lese hele møtereferatet.

Hanna Thuv

Hanna Thuv er leder i Sørfold Ungdomsråd. Hun er også en av to ungdomsrepresentanter i utvalget som arbeider med kommunereformen i Sørfold.

Representanter fra hele kommunen

Ungdområdet består av åtte ungdommer, som er fordelt slik:

  • Tre fra Straumen skole: Camilla Hansen, Ylva Koskinen og Eirik Bendiksen
  • To fra Nordsia oppvekstsenter: Pål Reffhaug og Audun Ruud Sevaldsen
  • To fra Røsvik skole: Simen Engan og Odin Wold Gleinsvåg
  • En fra videregående skole: Hanna Thuv.

Møtereferat 1. februar 2016

Oppfordrer ungdom til å besøke mottaksseneteret

Ungdomsrådet bestemte at neste møte legges til Nordnorsk Mottakssenter, avdeling Sørfold.

Der er det nå 40 ungdommer i alderen 15- 17 år. De fleste er fra Afghanistan, mens noen er fra Syria.

Sørfold Ungdområd oppfordrer ungdommer til å besøke guttene på mottakssenteret, snakke med dem og bli kjent med dem.

Senteret holder til på tidligere Røsvik Bo – og behandlingssenter, like ved  Røsvik kirke.

 

Sist oppdatert den 02. mars 2016