Et ukjent kapittel i krigshistorien

Våren 1940 var Nord-Norge krigsskueplass i 62 dager. I løpet av felttoget i nord, ble 500 tyske soldater tatt i norsk fangenskap. 5. mars kl. 18.00 på Bakeriet forteller Kristian Skancke denne lite kjente historien.

Tyske krigsfanger i Harstad

Tyske krigsfanger i Harstad.

Tyskerne presset tilbake

Våren 1940 var Nord-Norge krigsskueplass i 62 dager. Etter å ha rykket fram de første dagene etter angrepet på Narvik 9. april, ble tyskerne stoppet og sakte presset tilbake, mot Narvik og innover fjellene mot svenskegrensa.

Fangene måtte bevoktes

Som følge av den norske framrykkingen på Narvikfronten, og i forbindelse med forskjellige uhell og hendelser fra Nordland i sør til Finnmark i nord, havnet et stadig økende antall tyskere fra hær, flyvåpen, marine og handelsmarine i norske hender.

Disse over 500 fangene måtte bevoktes og tas hånd om av norske myndigheter, en utfordring som det selvstendige Norge aldri hadde stått overfor før.

Historien om de tyske fangene og deres skjebne er en stort sett glemt side av den nordnorske krigshistorien.

Også nye studier

Foredraget tar utgangspunkt både i tidligere utgitt litteratur og nylig gjennomførte arkivstudier.

Kristian Husvik Skancke er konservator ved Nordlandsmuseet Beiarn. Han presenterer historien om de tyske krigsfangene i norsk varetekt krigsvåren 1940.

Arrangør er Nordlandsmuseet Sørfold. Inngang kr. 50 inkl. kaffe og vafler.

Velkommen til aktivitetshuset Bakeriet, Straumen, onsdag 5. mars kl. 18.00.

Sist oppdatert den 09. september 2015