Får medhold i klage

Bodø Klatreklubb og Norsk klatreforbund har sendt inn klage på valg av trasé for ny atkomstvei fra Straumvassbotn til Lemmen i forbindelse med bygging av ny transformatorstasjon. Dette er nemlig et av de aller beste områdene for buldring i Norge.

Buldring i Straumvassbotn

Buldring er klatring uten tau på store steiner. For å redusere risikoen for skade som følge av fall, går klatrere vanligvis ikke mer enn noen få meter over bakken. Det er vanlig å plassere en spesiallaget matte på bakken for å dempe støtet ved fall.

Her buldres det i Straumvassbotn.

Utsøkt steinkvalitet

–  Straumvassbotn  er et av de aller beste buldreområdene i Norge. Kjennetegn for Botn-buldringa er utsøkt steinkvalitet, frittstående steiner og skikkelige Linjer.

Dette skriver Bodø Klatreklubb på sine nettsider.

Eksisterende vei er for bratt

Statnett er innvilget konsesjon av NVE til bygging og drift av ny Salten transformatorstasjon i Sørfold.

Konsesjonen omfattet også ny atkomstveg.  Årsaken til at utbyggerne ser behov for ny vei, er at eksisterende vei opp til Lemmen er for bratt til å transportere transformatorer og reaktor.

Plassering av atkomstvei påklaget

Konsesjonsvedtaket ble påklaget av Norges klatreforbund og Bodø klatreklubb i fellesskap.

 I høringsrunden fremmet Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune også innsigelser, og både klagen og innsigelsene gjelder atkomstvegen.

Naturmangfold og friluftsinteresser

Begrunnelsen for klagen er naturmangfoldet og friluftsinteressene i området der veien var planlagt. En mener det må utredes alternativ atkomstveg og peker på et mulig alternativ fra sør.

Olje – og energidepartementet har nå fattet vedtak i saken.

Ikke konsesjon for atkomstvei

Der stadfester de NVEs konsesjonsvedtak for  bygging og drift av selve transformatorstasjonen. Imidlertid gis ikke konsesjon for den delen av søknaden som gjelder atkomstveg.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015