Får støtte til kongelig besøk

Sørfold kommune har fått 150.000 kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland. Pengene skal brukes til utgifter i forbindelse med kronprinsparets besøk i Sørfold 9. september.

Kronprinsparet ankommer Kjelvik

Kronprinsparet ankommer husmannsplassen Kjelvik.

Fire tettpakkede timer i Sørfold

9. september 2014 var en stor dag for Sørfold.

Da kom kronprinsparet på besøk, og de var innom Smolten AS i Mørsvik, husmannsplassen Kjelvik og småbåthavna på Straumen, før de gikk om bord i Kongeskipet via sjalupp.

Hovedmarkeringen var lagt til Kjelvik, der de kongelige gjestene fikk servert et spennende kulturprogram med både barn og voksne aktører.

Konsertinnslag med John Kristian Karlsen og Sveinar Aase

John Kristian Karlsen ga kronprinsparet en smakebit av ramsalt opera på nordnorsk. Ved pianoet: Sveinar Aase, som også var produsent for hele opplegget.

Kulturinnslag var det også i Mørsvik og på Straumen.

Engan grendehus dagen før dagen

I løpet av noen timer med tettpakket program var det lagt inn en kort stopp på Engan grendehus for skifte av klær til turantrekk, før følget dro videre til husmannsplassen Kjelvik.

Her ser vi et vakkert og blomsterpyntet Engan grendehus klart til å ta i mot de kongelige gjestene. Dette var dagen før dagen, da været var nydelig. Fullt så nydelig ble det som kjent ikke på selve dagen, men dette la ingen demper på stemning eller innsats.

Får tilskudd fra Fylkesmannen

Naturlig nok påløp det en del utgifter til denne festdagen.

Lyd, transport, toaletter, skogrydding, overtid for et stort antall kommunale mannskaper som var på jobb, leie av busser til publikum, kunstneriske innslag,  servering etc.

Kommunestyret godkjente en budsjettramme på inntil 270.000 kroner til å dekke disse utgiftene. Beløpet ble belastet disposisjonsfond, siden det dreier seg om engangsutgifter utenom selve den kommunale drift.

Nå får kommunen hjelp til å dekke utgiftene: Fylkesmannen i Nordland har bevilget 150.000 kroner  til kronprinsparets besøk i Sørfold.

Lyden av Sørfold

Siste punkt på programmet i Sørfold var kulturinnslag i småbåthavna på Straumen, der elever ved Røsvik skole og sangelever i kulturskolen framførte Lyden av Sørfold av John Kristian Karlsen.

Sist oppdatert den 09. september 2015