Farlig avfall må nå leveres IRIS

Farlig avfall som oljer, maling, batteri osv. må nå leveres på IRIS`miljøtorg og ikke ved kommuneverkstedet i Trollbukta. Årsaken er forskrifter om sortering og merking.

Farlig avfall

Krav om merking og sortering

Fram til nå har det vært mulig å levere farlig avfall ved kommunevekstedet i Trollbukta (bildet).

Men nå har det kommet nye myndighetskrav om at mottaker av slikt avfall skal vite hva avfallet inneholder. Dette innebærer at man ikke lenger kan levere farlig avfall ved kommuneverkstedet.

–  Ved kommuneverkstedet har vi ingen som kan kontrollere det som blir levert, dette har vært et ubetjent tilbud.

Når det stilles krav om at de som tar i mot farlig avfall skal vite hva det inneholder og sørge for at det blir sortert, har vi ikke mulighet til dette.

Området som benyttes er ikke sikret med gjerde eller lignende, og det er umulig å vite hva som leveres der, forklarer avdelingsingeniør Trond Nyquist ved enhet teknisk/næring.

I stedet skal farlig avfall nå leveres hos IRIS. 

Miljøtorg Fauske ligger på Vestmyra like ved den nye innendørs fotballhallen.

Åpningstider:

  • Mandag og onsdag: Kl. 12.00-19.00
  • Tirsdag, torsdag og fredag: Kl. 09.00-15.30
  • Lørdager 1. april – 1. november: kl. 10.00-14.00

Det er gratis for husholdningene å levere farlig avfall til alle IRIS` miljøtorg.

Les mer om dette på nettsidene til IRIS:

Farlig avfall

 

Sist oppdatert den 28. september 2017