Farlige istapper

Med mye snø er det stor fare for takras mange steder, og ekstra farlige er de lange og spisse istappene som henger fra en del tak. På Rådhuset er de utsatte områdene sikret og sperret av.

Takrasfare, foto Sørfold kommune/ Bente BraatenFare for takras på Rådhuset. Disse istappene kan gjøre skade på både mennesker og biler om man blir truffet.
 
Er det vanlig at det blir slik om vinteren? Snø på taket er nå én ting, men hvorfor blir det slike lange og spisse istapper? Vi spurte avdelingsingeniør Asbjørn Knutsen ved enhet teknisk/næring:
 
Varmegjennomgang
- Årsaken til isdannelser er nok at det er kommet mye snø, og at det på grunn av varmegjennomgang i tak tiner. Det fryser  i takrenner, og det renner over kanten og  danner seg istapper, forklarer Knutsen.
 
- Vaktmesterne fjerner isen der de kommer til,  og ellers sperrer vi  av slik at folk og biler ikke beveger seg under istappene, sier han
 
Det siste han nevner gjelder ikke minst for området langs sørsiden av Rådhuset, mot elva. Dette er en mye brukt snarvei for folk som går, sparker eller sykler mellom sentrum og  Strømveien/eldresenteret/Hermannstolveien. Mange barn bruker dette som skolevei . Her er det brukt benker og sperrebånd for å skjerme de myke trafikantene i forhold til takras.
 
Det er huseier som har ansvaret for å sikre tak.
Sist oppdatert den 09. september 2015