Fartsdempere

I slutten av mai skrev 4 småbarnsforeldre på Straumen brev til kommunen der de uttrykte bekymring for hastigheten på flere biler som passerer i Hermanstolveien. De ba derfor om tiltak for å bremse farten, og det har de fått.

Fartsdemper i Hermanstolveien, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

DUMP. Her i krysset Hermanstolveien /Krokveien er det satt opp fartsdump.

Mange barn

I brevet går det fram at det bor 5 familier med til sammen 13 barn i alderen 3 til 11 år i det aktuelle boligområdet på Straumen.  -  Og som småbarnsforeldre er vi meget bekymret for hastigheten på flere biler som passerer, heter det i brevet.

Dette er en kommunal vei, og det er derfor Sørfold kommune har som har ansvaret for den.

30-sone

Hermanstolveien er definert som 30-sone hele veien, men brevskriverne har registrert at dette ikke er tilstrekkelig for å begrense farten.

-  Vi ber om at Sørfold kommune ser på tiltak for å begrense hastigheten i gaten så snart som mulig, før vi får en uheldig hendelse, skriver Jon Meisfjord på vegne av de 4 småbarnsforeldrene.

Og kommunen har vært rask med å følge opp dette og innfri ønsket: Fartsdumpen er på plass.

Trafikksikkerhetsplanen

I kommunens trafikksikkerhetsplan er fartsdumper i boligområder satt opp som tiltak i handlingsplanen, både i Røsvik og på Straumen.

Skilt fartsdempere, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

SKILT. Det har også kommet opp varselsskilt om den nye fartsdumpen.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015