Høy fellingsprosent

Innenfor kommunens grenser ble det felt 120 dyr under årets elgjakt, og dette er ny rekord. To av elgvaldene hadde en fellingsprosent på 100.

Katrine Eliassen med sin første elg

TREFFSIKKER DEBUTANT. 18-årige Katrine Eliassen fra Sørfjorden har skutt sin første elg. Foto: Torger Eliassen.

Rekruttering
Næringssjef og viltansvarlig Gerd Bente Jakobsen synes det er viktig å få fram at det stadig rekrutteres nye og unge jegere, og at jentene også er med.

Stor elgokse
Hun kan fortelle at Katrine hadde jaktet kun kort tid da elgoksen falt. Dette skjedde i valdet Kobbvatn - Gjerdalen, og oksen som av viltforvaltningen ble anslått til å være  3 1/2  år, veide 265,5 kg. Denne størrelsen ligger godt over gjennomsnittet for valdet.

-  Og den hadde 16 takkers gevir, som er en flott elgkrone, opplyser næringssjefen.

Håper på nedgang i antall elgpåkjørsler
Jakobsen er godt fornøyd med statistikken for årets elgjakt. -  Riktignok har vi litt skjev fordeling mellom hanndyr og hunndyr i forhold til målsettingene i bestandsplanene, men det er selvsagt bra at antall felte dyr ligger så nær opptil den tildelte kvoten.

Håpet er at det høye antall felte dyr under jakta skal føre til færre elgpåkjørsler langs veiene. - Erfaringene fra fjoråret tilsier at det er en klar sammenheng, sier hun.

Fellingsrekord
Det er aldri skutt så mange dyr i en jaktsesong før, og prosentfordelingen for kalv/ungdyr er også i tråd med målsettingene, sier hun.

Her kan du se fellingsstatistikken for elgjakt i Sørfold kommune 2012:

Elgjakt 2012

Ingeborg er med på jakt

FRAMTIDIG JEGER. Lille Ingeborg kan konstatere at pappa Roald Normann og hunden Jack er flinke jegere.

Foto: Roald Normann.

Sist oppdatert den 09. september 2015