Fiber til Sørfjorden

Formannskapet har bevilget 125.000 kroner til et spleiselag med Nord-Salten Kraft for å føre fiberbasert bredbånd til Sørfjordmo. Det er selskapet Stamfiber AS som skal legge fiberen.

Sørfjordmo

Høyhastighet

Næringsliv, fastboende og turister i  området Sørfjordmo (bildet) kan nå se fram til å få høyhastighets bredbånd.

Selskapet Stamfiber AS, som Nord-Salten Kraft er medeier i, har henvendt seg til Sørfold kommune og tilbudt samarbeid om denne utbyggingen.

Søker om 25%

Total kostnad er beregnet til 500.000 kroner, hvorav Nord-Salten Kraft dekker 375.000 kroner.  Resten søkes dekket av Sørfold kommune.

Dette har formannskapet nylig sagt ja til.

Rådmannen fastslår i sitt saksframlegg at Sørfjorden pr. i dag har dårlige forhold for TV og lav hastighet på internett.

Kommunens eneste hotell

Dette er en dårlig kombinasjon, også med tanke på at kommunens eneste hotell ligger i Sørfjorden. Ved Kobbelv Vertshus utføres dessuten tjenester innen turistinformasjon, og mange av disse tjenestene krever høy hastighet på nett.

I tillegg er Salten Stamfisk i ferd med å etablere seg i Sørfjorden.

Gode kommunikasjonsforhold viktig for etablering

–  Dette selskapet og andre bedrifter som ønsker å etablere seg her, er avhengig av gode kommunikasjonsforhold, skriver rådmannen.

 Formannskapet sa seg enig i dette, og har bevilget 125.000 kroner over næringsfondet, som utgjør 25% av totale kostnader.

Flere samarbeidspartnere

Det er beregnet relativt høye kostnader til graving, fordi det kreves manuell dirigering med følgebil når det pågår gravearbeid i tunnel.

Stamfiber AS skal legge fiber i en indre trasé fra Bjerkvik til Trondheim.  Nordland fylkeskommune,  Telenor, Statnett og flere mindre aktører er også med i prosjektet i delstrekninger eller langs hele traséen.

Tiltaket er kommet i gang for å gi Nord-Norge bedre tilgang til datakommunikasjon, samt at steder langs traséen skal få mulighet til bredbånd.

Sist oppdatert den 09. september 2015