Fikk orientering om byggeprosjekt

21. mars fikk Sørfold kommune besøk av en klasse ved Fauske videregående skole. Tema var renoveringen av Straumen skole, og elevene fikk omvisning og orientering om HMS og hva som er viktig i en byggeprosess.

Klasse fra Fauske videregående med lærer Tor Ankjell nr. 3 fra venstre

Her er 9 av de 10 elevene som var på besøk for å lære om byggeprosesser. Lærer Tor Ankjell var også med, og står som nr. 3 fra venstre.

Framtidige tømrere og maskinkjørere
Dette er elever som skal utdanne seg til tømrere, maskinkjørere, malere og flisleggere.

Øistein Rognan fra Byggteam Bodø AS er byggeleder for renoveringen av Straumen skole. Han orienterte om prosjektet, og fokuserte særlig på HMS (helse, miljø og sikkerhet) og hva som er viktig i en byggeprosess.

Besøket ble avrundet med befaring på den delen av skolen som er under renovering nå.

Full renovering
Renoveringen av Straumen skole er kostnadsberegnet til ca. 40 millioner kroner, og ble igangsatt i desember i fjor.

Opprinnelig var planen at det kun skulle foretas en retekking av taket på skolen samt energiøkonomisering, men prosjektet har utviklet seg til full renovering med nytt ventilasjonsaggregat, nye vinduer og universell utforming.

Automatisk døråpner
Det er avholdt 7 byggemøter og gått 10 vernerunder.

Planene for ombyggingen er godkjent i kommunale organer samt Helse- og miljøtilsyn Salten.

Kommunalt råd for universell utforming behandlet tegninger og planer for renoveringen i møte 2. mai 2012.

Planene ble da godkjent, men med en merknad om at det må være automatisk døråpner på ytterdører.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015