Utbedrer parkeringsplass

Nordfjord grunneierlag har fått 33.000 kroner fra Kobbelv og Faulvatn fiskefond til oppsetting av utedo og utbedring av parkeringsplassen ved Nordfjordelva. Dette er en attraktiv og innbydende rasteplass ved en av innfallsportene til Rago.

Parkeringsplass ved Nordfjordelva

Dette er parkeringsplassen ved Nordfjordelva som skal utbedres. Det er innhentet tilbud fra entreprenør for jobben med utbedring og grusing.  

Også utedo
I tillegg til planer om å utbedre og gruse opp parkeringsplassen, har grunneierlaget nylig bygd og satt opp utedo på samme sted.

Utedo ved Nordfjordelva

REN OG INNBYDENDE. Dette er den nye utedoen som grunneierlaget har bygd og satt opp på dugnad.

Do for damer og herrer

Innfallsport til Rago

På plassen ved Nordfjordelva er det også satt opp gapahuk. Her starter det en  skogsvei som går opp på Sandfjellet. Skogsveien er også starten på turløypa til Litlverivatn, og er dermed en av innfallsportene til Rago.

Gapahuken fikk støtte fra Kobbelv/Faulvatn fiskefond med 25.000 kroner i 2011.

Bord, benker og gapahuk

Tørfjord og omegn grendeutvalg fikk i 2010 tilskudd til innkjøp av bord og benker som er plassert ved siden av gapahuken. Gapahuken er det grunneierlaget som har satt opp, og som nevnt fikk de tilskudd fra fiskefondet til dette i fjor.

Gapahuk, bord og benker

Flott rasteplass med nydelig beliggenhet ved elva.

Rasteplassen ved elva er dermed komplett med både gapahuk, bord og benker til fri benyttelse for fiskere og andre friluftsfolk.

Nyryddet

Innfallsporten til Rago er skiltet fra veien. Stedet er nyryddet for småskog, og grunneierlaget har tatt på seg arbeidet med å rydde kratt og skog som vokser opp, for å holde området attraktivt. De rydder også langs elva hvert år på dugnad.

Innfallsport til Rago

INNFALLSPORT. Her kan man gå opp til Rago.

Aktivt grunneierlag

Nordfjordelva er ei av få lakseelver i Sørfold. Nordfjord grunneierlag har drevet aktiv forvaltning av elva siden laget ble opprettet i 1967.

Grunneierlaget gjør en god jobb for å bedre mulighetene for fiske i elva, både ved kultiveringsarbeid og arbeid for å øke tilgjengeligheten for allmennheten.

Attraktivt område

-  Området er attraktivt for de som bor i området, men også for fiskere, turfolk og turister utenfra. Ved at grunneierlaget engasjerer seg enda mer i området, vil også det nære turområdet bli mer tilgjengelig og mer innbydende for alle.

Dette skrev rådmannen i sin saksutredning til plan- og ressursutvalget da søknaden fra grunneierlaget var til behandling der.

Det er dette utvalget som forvalter midlene fra fiskefondet, og søknaden ble innvilget med 33.000 kroner som innstilt.

Skilt som viser vei

Veiviser.  Grunneierlaget har også satt opp skilt for å vise vei til do.

Ville og vakre Rago

Har du tenkt deg på tur i Rago i sommer eller høst?

Les om landskap, naturopplevelser og se kart på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning:

Rago nasjonalpark

Sist oppdatert den 09. september 2015