Flere folkemøter om veinavn

Kommunens veinavnprosjekt inviterer til folkemøte på Tørfjorden grendehus onsdag 15. januar. Dette blir det femte møtet til nå, og deretter står Straumen og Røsvik for tur.

Folkemøte om veinavn på Strøksnes

Fra folkemøte på Strøksnes før jul.

Sentralt pålegg om veinavn

Alle eiendommer i alle kommuner skal ha en veiadresse, og Steinar Strand er prosjektleder for veinavnprosjektet i Sørfold.

 Målet er at kommunestyret kan fastsette veinavn for hele kommunen før sommerferien.

Men før dette er det mye arbeid som må gjøres.

Samarbeid med lokalbefolkningen

–  Vi er opptatt av å samarbeide med lokalbefolkningen, slik at historie, lokalkunnskap og tradisjoner kan være med og sette navn på veiene, sier Steinar Strand, som kan fortelle at det kommer inn mange gode forslag på folkemøtene.

Også E6 og fylkesveier

–  En spesiell utfordring er hvordan vi skal sette adresser til hus som ligger langs E6 og fylkesveier, sier han.

Fire folkemøter er avholdt

Før jul var det folkemøter i Mørsvik, på Strøksnes, Engan og Kvarv. Nå går ferden videre sørover, og neste stopp er Tørfjorden.

I samarbeid med Tørfjorden grendeutvalg inviteres alle interesserte til folkemøte:

Onsdag 15. januar kl. 18.00- ca. 20.00 på Tørfjorden grendehus.

Fra Hjelvika til Høystakkan

–  Møtet vil ta for seg aktuelle veinavn i samtlige bygder fra Hjelvika til Høystakkan, sier Strand.

Torsdag 23. januar kl.18.00 blir det folkemøte på Rådhuset, og torsdag 30. januar kl. 18.00 er det Røsvik sin tur.

Dette kommer vi tilbake til.

Navnløs vei på Langstranda, Straumen

På Straumen er det veiadresser fra før av i mange boligområder, men denne veien på Langstranda er en av flere som mangler navn.

Alle kan si sin mening

Etter at alle folkemøtene er avholdt og prosjektledelsen har kommet fram til et samlet forlag, vil disse bli lagt ut på høring her på hjemmesiden. Da har alle mulighet til å si sin mening. Etter denne høringsrunden legges saken fram for kommunestyret.

Sist oppdatert den 09. september 2015