Flinke ungdommer

Hele 54 ungdommer har i år hatt 2 ukers sommerjobb i Sørfold kommune. De har satt opp strømgjerde, klippet plener og tatt med eldre ut på tur, og alle er flinke og arbeidssomme.

Håvard Hollum klipper gress

Vedlikehold av grøntområder er alltid en viktig arbeidsoppgave for ungdommer i sommerjobb. Her er Håvard Hollum med gressklipperen ved Strandmyra omsorgsboliger på Straumen.

62 søkere

Sørfold kommunes sommerjobbordning er for skoleungdom fra 10. klasse og oppover, til de går ut av videregående.  Hver ungdom får tilbud om 2 ukers jobb.

I år var det 62 som sendte inn søknad. Av disse fikk 54 tilbud om jobb. De som fikk avslag, var enten for unge eller de fikk annen sommerjobb.

Ingen problemer

Vaktmester Ingvald Sørfjord har vært arbeidsleder for unge arbeidstakere i Straumenområdet hele sommeren, og han forteller at alle er flinke til å jobbe.

–  Ingen problemer og ingenting å utsette på arbeidsinnsatsen, sier han.

Ungdommer har vært i arbeid i det meste av kommunen. 

På kirkegårdene i Mørsvikbotn, i Røsvik og på Helland har de klippet gress og utført annet vedlikehold, på sykehjemmet i Røsvik og eldresenteret på Straumen har de gått tur med beboerne, og ved Kjelvika har de utbedret stien fra parkeringsplassen og opp til husene.

Alexander Olsen i arbeid ved Strandmyra

Alexander Olsen tar seg av kratt og ugress ved Strandmyra.

Varierte arbeidsoppgaver

Den første perioden bar de pulter og annet utstyr på plass etter renoveringen av Straumen skole, og i siste del av juli har ungdom vært med på å sette opp strømgjerde for å holde sauene borte fra boligområdene.

De unge har også deltatt i rengjøringsarbeidet etter sauebesøket.

Noen har også arbeidet i barnehage.

Så får vi håpe at de unge har hatt en like positiv opplevelse av sin arbeidsperiode som arbeidsgiver har hatt, og at de kan ta fatt på et nytt skole- eller studieår med noen kroner på konto, verdifull erfaring fra arbeidslivet og et godt inntrykk av sin hjemkommune.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015