Flott innsamlingsresultat

Flinke bøssebærere, stor giverglede og imponerende engasjement i skoler, barnehager og foreninger. Slik kan Sørfolds kommunekomité oppsummere årets TV-aksjon.

Sørfolds kommunekomité for årets TV-aksjon

Komitéen tok i mot bøssebærerne med hjemmebakte kaker på aktivitetshuset Bakeriet på Straumen etter endt runde. F.v. Roy Larsen, Rita Rønnebu, som sørget for å få mange fine meldinger fra Sørfold på NRK`s rulletekst, Anne-Lise Evjen Lillegård og Ann Katrin Sætrevik.

Flinke ungdommer

Kobbelv vertshus fungerte som lokal innleveringssentral for bøssene i nordre del av kommunen, og Ann Katrin Sætrevik hadde med seg samtlige 11 bøsser fra nordsida da hun ankom Bakeriet.

Det var stort sett skoleungdommer som var bøssebærere i hele kommunen, og komitéen roser alle de flinke ungdommene.

–  Noen måtte vasse i nysnø til knes for å komme seg bort til hus der det ikke var brøytet eller måkt, og ble både våte og kalde.  Men vi hørte ingen syting, sier de.

Alle hus fikk besøk

Like før aksjonsdagen manglet man to bøssebærere, men dette løste seg. Dermed var hele kommunen og samtlige husstander dekket opp med bøssebærere.

–  Men i en del hus var det ingen hjemme, og da satte bøssebærerne lapp på døra med info om hvordan man kan gi til TV-aksjonen ved å ringe eller sette pengene direkte på konto, sier Anne-Lise Evjen Lillegård, leder i kommunekomitéen.

Aktiv innsats over hele kommunen

Opptellingen av bøsser, innsamlede midler på arrangementer, kaféer og blant medlemmer i  lag og foreninger viser en sum på 109.192. Dette må sies å være meget bra.

Og på onsdag skal Straumen skole ha sin aksjonskveld, og bidra til at tallet stiger enda mer.

Komitéen takker

Kommunekomitéen for TV-aksjonen retter en varm takk til alle som har bidratt på ulike måter:

Bøssebærere, sjåfører, skoler, barnehager, foreninger og folk flest som har gitt til aksjonen og vist stort engasjement.

Her følger en oversikt over alle som har bidratt til årets TV-aksjon i tillegg til det som kom inn i bøssene:

 • Straumen Barnehage har hatt kafé med salg av produkter som barna har laget, lotteri og salg av kaffe og mat. Dette innbrakte 7.429 kroner
 • Mørsvik oppvekstsenter har også hatt kafé, og fikk inn 8.128 kroner
 • Det samme har Leirfjorden skole, og kan notere seg for 6.300 kroner
 • Røsvik skole har hatt aksjonskveld, som resulterte i 8.675 kroner
 • Strøksnes grendelag har hatt lørdagskafé, og fikk inn 2.951 kroner
 • UL Fram har hatt møsbrømlefsekafé på ungdomshuset, og bidrar med 1.748 kroner
 • Sørfold kommunes demensteam har hatt informasjonsstand ved Coop Prix på Straumen, og der samlet de inn 3.379 kroner
 • Sørfold kommune v/ formannskapet har bevilget 15.000 kroner til TV-aksjonen
 • Nordre Sørfold Husflidslag har hatt innsamling blant sine medlemmer, og dette ble 1.000 kroner
 • Det samme har flere andre foreninger:
 • Sangria med 3.379 kroner
 • Lions med 2.000 kroner
 • Sørfold Helsesportslag med 1.000 kroner.
 • Mental Helse Sørfold hadde kulturkveld med utdeling av anti-jantepris  17. oktober. Der opererte man med utgangspenger i stedet for inngangspenger, der den enkelte bestemte beløpet selv. Dette ga 1.996 kroner til TV-aksjonen.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015