Venter på datalinjer

Hjemmetjeneste Sør skal over i nyoppussede lokaler i 2. etasje over Coop Prix på Straumen. Det er bevilget penger til ombygging og tilrettelegging, og så snart datalinjene er på plass, kan enheten flytte inn.

Coop Prix på Straumen

Hjemmetjeneste Sør skal flytte inn i 2. etasje i Coop-bygget på Straumen.

Universell utforming
Råd for universell utforming har gått gjenom planer og  tegninger for de nye lokalene, og hadde da en del merknader:

  • Inngangspartiet må få universell utforming
  • Heisen må ordnes
  • Det må være toalett som kan brukes av funksjonshemmede
  • Garderobeforhold for ansatte må ivaretas.

Det meste er klart
Avdelingsingeniør Asbjørn Knutsen opplyser at det meste av dette allerede er ordnet, med både heis og toalett som kan brukes av funksjonshemmede.

Og selve lokalene er klare til innflytting, men man venter på innlegging av datalinjer før kontorene kan tas i bruk.

Hjemmetjeneste Sør har til nå hatt tilhold i en bolig, se bildet under.

MIdlertidige lokaler for hjemmetjeneste Sør

 

Sist oppdatert den 09. september 2015