Folkemøte om næringsutvikling

De tre grendelagene på nordsida inviterer til folkemøte med tema næringsutvikling i området. Dette skjer på Leirfjorden skole 31. oktober kl. 18.00, og det blir både idémyldring og orientering om næringsprosjekter.

Mineralbeafaring i Linna

Fra mineralbefaring i Linna for noen år siden.

Samarbeid over bygdegrensene

Folkemøtet henvender seg til fastboende, innflyttere, hyttefolk og alle andre på nordsida.

–  Alle er velkomne, understreker Mikal Arntzen.

Han er leder i  Leirfjorden grendelag, som står som arrangør i samarbeid med grendelagene på Strøksnes og i Mørsvik.

Opplegg for møtet blir slik:

  • Teknisk sjef i Sørfold kommune orienterer om brannsikkerheten på nordsida
  • Orientering fra Sørfold kommune om næringsprosjekter på nordsida: Linna, Sørfjorden, Jordelvhav, industrihallen i Elvkroken og eventuelt andre prosjekter
  • Idémyldring i grupper: Hvilke muligheter finnes på nordsida?
  • Hvordan kan vi synliggjøre området vårt bedre?
  • Enkel servering

Velkommen til folkemøte på Leirfjorden skole torsdag 31. oktober kl. 18.00.

Sist oppdatert den 09. september 2015