Folkemøte om stamfiskanlegg

Tirsdag 9. februar kl.18.00 inviterer Sørfold kommune til folkemøte på Kobbelv vertshus. Tema er stamfisk, og Salten Stamfisk/SalmoBreed Salten og Marine Harvest Norway vil orientere om sin satsing i området.

Sørfjorden

Sørfjorden

Sørfold -  Sentrum for stamfisk i Salten

Dette er tittelen på folkemøtet på Kobbelv vertshus tirsdag 9. februar kl. 18.00.

Salten Stamfisk/SalmoBreed Salten og Marine Harvest  Norway  informerer om selskapenes satsing på stamfiskanlegg i Sørfjorden og i Elvkroken.

Stikkord for møtet:

  • Hva er stamfisk
  • Hvor plasseres anleggene
  • Beskrivelse av anlegg
  • Arbeidsplasser
  • Bosetting

Det blir god anledning til å stille spørsmål til selskapene.

Ordfører Lars  Evjenth leder møtet. Servering av kaffe og fingermat.

Arrangør er Sørfold kommune.

Velkommen!

Logo SalmoBreed

sLogo Salten Stamfisk

Logo Marine Harvest

Sist oppdatert den 10. februar 2016