Folkemøte om veinavn på Straumen

Hva skal veien over Seljeåsen hete? Og hva med veien fra E6 til kirkegården på Helland? Torsdag 23. januar er det Straumen og omegn som er tema for idédugnad om veinavn.

Navnløs vei på Langstranda

Denne veien på Langstranda mangler navn. Prosjektleder Steinar Strand tar gjerne i mot forslag.

Velkommen til folkemøte og idédugnad om veinavn:

Torsdag 23. januar kl. 18.00 på møterommet ved kantinen, Rådhuset.

Tema som engasjerer

Torsdagens folkemøte på Rådhuset blir det sjette i rekken som arrangeres i forbindelse med Sørfold kommunes veinavnprosjekt.

Prosjektleder Steinar Strand forteller om godt oppmøte og flott engasjement på samtlige møter.

15. januar var 20 personer samlet på Tørfjorden grendehus for å diskutere aktuelle veinavn mellom Hjelvik og Høystakkan.

Før dette har det vært møter i Mørsvik, på Styrkesnes, Engan og Kvarv.

Vei over Seljeåsen

Navnløs vei over Seljeåsen.

Nå har turen kommet til området fra Helland via Straumen til Seljeåsen og Djupvik.

Mange veier mangler navn

–  I Djupvik og på Helland er det ingen veier som har navn. Heller ikke E6 eller fylkesveiene, sier Strand.

På selve Straumen mangler noen veier navn, og noen eksisterende navn vil bli endret.

Ønsker medvirkning

Alle eiendommer i kommunen skal være tilknyttet en veiadresse, og kommunen ønsker samarbeid med lokalbefolkningen omkring dette.

Derfor arrangeres folkemøter over hele kommunen, og torsdagens møte på Straumen blir det nest siste i rekken.

Møte i Røsvik 30. januar

Den påfølgende torsdagen, dvs. 30. januar, er det Røsvik-området som er tema. Da blir det møte på Røsvik samfunnshus kl. 18.00.

Alt legges på høring

Før endelig behandling i kommunestyret blir det samlede forslaget til veinavn lagt ut på hjemmesiden til offentlig ettersyn. Da kan alle komme med kommentarer og innspill.

Vei på Helland

Dette er veien fra E6 til kirkegården på Helland. Hva skal den hete?

Sist oppdatert den 09. september 2015