Ny nasjonalpark engasjerer

12. januar inviterte Fylkesmannen i Nordland til folkemøte om ny forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark. Møtet ble holdt på Røsvik samfunnshus, og mange var opptatt av hvilke muligheter nasjonalparken kan gi.

Folkemøte i Røsvik 12. januar 2010, foto Halvard Toften.
Bra oppmøte. Folkemøte i Røsvik 12. januar om forvaltningsplan for den nye nasjonalparken Sjunkhatten, som ligger i Sørfold, Fauske og Bodø.
 
Innsigelser tatt til følge
Fylkesmannen var representert v/Gunnar Rofstad og Gudrun Hagen. Bakgrunnen for dette orienteringsmøtet var at det skal lages en ny forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark, der verneforskriftene setter grense for hva man har lov til.

På forrige folkemøte ble forslaget til grenser for nasjonalparken lagt fram. Etter dette er det gjort flere endringer, og man har tatt hensyn til de fleste innsigelser som framkom den gang.
 
Sjunkan fortsatt inne i parken
Både Sørfold kommune og Fylkesmannen har foreslått at Sjunkan tas ut av nasjonalparken, men dette har ikke fått gjennomslag. Ordfører Lars Evjenth vil imidlertid fortsatt jobbe for å trekke ut dette området. På den annen side får man i Sjunkan lov å kjøre firhjuling på innmark, og dette er et helt spesielt unntak for nasjonalpark i landssammenheng.
 
Muligheter
Det møtte opp nesten 50 personer på møtet i Røsvik 12. januar.  - Og det
var tydelig at de frammøtte tenkte på hvilke muligheter Sjunkhatten
nasjonalpark kunne gi, forteller Halvard Toften, som selv var til stede.
De private grunneiere har fortsatt et avgjørende ord med når det f.eks
blir spørsmål om å plassere flytebrygge. Godkjenning av de forskjellige
tiltak vil i stor grad veies opp mot nytteverdien for flere personer eller
allmennheten.

Det vil bli dannet et arbeidsutvalg på 7 representanter og et rådgivende
utvalg på 15, begge utvalg bredt sammensatt.

Sist oppdatert den 09. september 2015