Folkemøter

Bor du i Røsvik, på nordsia, eller har interesser i området? Som en del av prosjektet Sørfold 2030 blir det nå holdt informasjonsmøter, der du kan si hva DU mener vil bidra til å videreutvikle lokalsamfunnet ditt, og Sørfold generelt.

Fra Smolten AS, foto Eva Winther

 I VEKST. Smolten AS i Mørsvik er en betydelig aktør innen oppdrett. Her foregår det vaksinering.Foto: Saltenposten/ Eva Winther.

Flere innbyggere

Hvordan skal Sørfold se ut om 5 år, og i 2030? Hva skal vi satse på – og bli ekstra gode på? Hva er viktigst å gjøre først? Hvordan beholder vi flere av ungdommene våre, og får nye innbyggere og arbeidsplasser? Og ikke minst; Hvordan kan vi trekke lasset sammen?

Bli med å tenke stort, eller smått, på kort eller lang sikt. Møt opp enten du er ung, gammel, midt i livet, innflytter, single, har storfamilie, eller hva – og si hva DU mener!

 Sørfolds nordside (generelt) og Røsvik  er først ut, der følgende tider og steder er avsatt til informasjon og meningsutveksling:

Nordsia:Mandag 2. mai kl 18:00 – 20:00 på Kobbelv vertshus
Tema: Kort orientering om:

 • Smolten Mørsvik
 • Salten Stamfisk i Sørfjorden
 • Linna-prosjektet
 • Jordelvhav vannkilde
 • Samspillefekter i reiselivet.
   

Røsvik:   Mandag 9. mai kl 18:00 – 20:00 på Røsvik skole, biblioteket.
Tema bl.a. :

 • Innfallsport Sjunkhatten
 • Oppdrett og lokalsamfunnet
 • Gården og brygga
 • Historikk og små historier

Røsvik Hovedgård, foto Sørfold kommune

STASELIG.  Røsvik Hovedgård har tradisjoner som handelssted helt tilbake til 1760.

På begge møtene vil du også få orientering om prosjektet Sørfold 2030, og det er satt av tid til spørsmål og innspill fra salen. Ordføreren innleder på begge møter, og det blir enkel servering. Vel møtt!

Hold av tidspunktet – og spre gjerne dette i ditt lokalmiljø!

 

Sist oppdatert den 09. september 2015