Fondsmidler

Sørfold kommune forvalter midler til opphjelp og tilretteleggingstiltak for fiske, vilt - og friluftsliv. Søknadsfristen er 22. mai, og det kan søkes om støtte til tiltak over hele kommunen.

Ingvar Sørfjord viser fram elektroniske skiver

Sørfjord og omgegn skytterlag  fikk 30.000 fra Faulvatn viltfond til elektroniske skiver i  fjor. Her ser vi leder i skytterlaget Ingvar Sørfjord ved det flotte anlegget.

Noen andre formål som fikk støtte i 2014:

  • Mørsvikbotn grunneierlag fikk 10.000 fra fiskefondet til fiskeoppsyn i den lakseførende delen av Mørsvikelva
  • Kobvatn grunneierlag fikk 15.000 fra fiskefondet til fiskeoppsyn i Kobbelvvassdraget
  • Skar og Sørfjord grunneierlag fikk 20.000 fra fiskefondet til naust ved Sørfjordvatnet
  • Fauske og Sørfold Jeger- og fiskerforening fikk 30.000 kroner fra fiskefondet til solcellepanel til Storskoghytta og Litjverrivasshytta, begge i Rago

Fondsmidler i forbindelse med kraftutbygging

Nå utlyses årets fondsmidler.

Midlene kommer fra konsesjonsbetingelser i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatnet, og det er plan- og ressursutvalget som forvalter dem og avgjør søknadene.

Søknadsfrist: 22. mai 2015.

Det er egne vedtekter for fondene:

Vedtekter friluftsfond
Vedtekter fiskefond
Vedtekter viltfremmende tiltak

Nærmere opplysninger: Næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no

Søknad sendes: Sørfold kommune, 8226 Straumen eller post@sorfold.kommune.no

 

Sist oppdatert den 09. september 2015