For ansatte

Her legger vi ut nyttig informasjon for deg som er ansatt i Sørfold kommune. Vi legger også ut skjema, aktuelle linker, lover og regler m.m.

F.v. Roald Larsen og Odd Kåre Bernhardsen
NB! Våren 2012 tok kommunen i bruk et nytt verktøy i HMS-arbeidet. Dette heter Qmplus og skal brukes ved registrering av sykefravær etc. Link til pålogging:
 
 
Tilbud til ansatte: Tren gratis i treningsrommet i Sørfoldhallen! Bl.a. tilbud om drop-in morgentrening kl. 0700-0800. NB! Dette tilbudet gjelder ikke i skolens sommerferie. Bildet viser f.v.. Roald Larsen og Odd Kåre Bernhardsen, begge ansatt i Sørfold kommune. De synes dette er et bra tilbud.
 
NB! Alle som bruker treningsrommet må ha med seg et treningskort. Dette fås ved henvendelse til servicekontoret.
 
 

Avtale med Stamina

Som ansatt i Sørfold kommune får du rabatt på Staminas treningsstudioer. Stamina er også kommunens nye leverandør for bedriftshelsetjeneste, og det er inngått avtale som gjelder ut 2015.
 
Mer om dette:
 

Verktøy for økt samhandling

Ny digital verktøykasse innenfor det boligsosiale området, på tvers av velferdsetatene:

Veiviseren

Omstilling og nedbemanning:

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for omstilling og nedbemanning. I samme dokument ligger flytskjema for avvikling av tjenestested, samt rutiner ved omstilling og nedbmanning.
 

Ledige stillinger

Av og til lyses det ut stillinger som ønskes besatt av noen som allerede er ansatt i Sørfold kommune. Link til intern utlysning.
 

Reglement, planer og skjema:

AKAN-plan (Retningslinjer for arbeidet med rusmiddelproblematikk og spillavhengighet), vedtatt i kommunestyret 10.04.2014.

Etiske retningslinjer, revidert i kommunestyret 05.10.2017.

Innkjøpsreglement

Kompetanseplan for Sørfold kommune

 
Rutiner for varsling, vedtatt i kommiunestyret 05.10.17.
 

Ferie:

 

Forsikring:

 

Nyttige linker:

Statens Pensjonskasse (for lærere)
Kommunal Landspensjonskasse (for andre kommunalt ansatte)
 

Vedr. innkjøpssamarbeidet i Salten:

 

Sykefravær

IA-avtale (pdf) (gjelder ut 2018)

NAV
 

Frist for lønnsbilag

Utfylte reiseregninger, timelister og annet som skal med på den månedlige lønnskjøringen må leveres til lønningskontoret på økonomiavdelingen innen 21. for å komme med på lønnen som utbetales den 12. i påfølgende måned. Dette betyr at bilagene må leveres din nærmeste leder i tide til at de kan klargjøres til 21.
 

Telefonkatalog

Hvis du ringer fra Rådhuset eller fra annen kommunal virksomhet som er tilknyttet Rådhusets sentralbord, slår du bare de fire siste sifferne. I motsatt fall må du slå hele nummeret med åtte siffer. Her er den interne telefonkatalogen.
 

Inkluderende arbeidsliv

Sørfold kommune har inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv.
 
 

NAV Arbeidslivssenter Nordland:

Postadresse: Postboks 374, 8001 Bodø.
Besøksadresse: Gidsken Jakobsens veg 14. Telefon: 815 81 018.
 
 
 

Avtalefestet pensjon (AFP)

NB! Søknad om AFP skal nå sendes direkte til arbeidsgiver, ikke via NAV.
Oversikt over For ansatte
Tittel Dato
Lønnsslippen blir elektronisk 09. september 2015 02:25
Bedriftshelsetjeneste 09. september 2015 02:41
Røykfrie arbeidsplasser 02. mars 2017 10:11
Ny hovedtariffavtale 09. september 2015 03:10
Sykefravær 23. februar 2016 08:40
Verneombudene 17. januar 2017 08:37
Arbeidsmiljøutvalget 07. februar 2017 01:05
Søk pensjon selv 11. april 2017 12:05
Sist oppdatert den 27. oktober 2017