Forbud mot åpen ild

Det er fortsatt forbud mot bruk av åpen ild i all utmark. Forbudet gjelder inntil politiet opphever det, og kirkegårder omfattes også av forbudet.

Røsvik kirkegård

Når det er forbudt å tenne ild i utmark, betyr det at det også er forbudt å tenne levende lys på kirkegården. Illistrasjonsfoto: Røsvik kirkegård.

Stor skogbrannfare

Selv om det har regnet siden forbudet ble innført, er det fortsatt tørt i skog og mark.

Forbudet er innført i samråd med brannsjefen i Salten Brann IKS, og med medhold i Politiloven.

Det gjelder inntil politiet opphever det.

Politimesteren ber  publikum være oppmerksom på at det er svært tørt og stor fare for skogbrann, og at omgang med ild medfører stor risiko.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015