Foredrag om krigsjernbanen i nord

Finn Rønnebu ved Nordlandsmuseet har registrert de fysiske sporene etter krigsjernbanen fra Fauske gjennom Sørfold til Korsnes i Tysfjord. Torsdag 28. mai kl. 18.00 på Kobbelv Vertshus holder han foredrag om dette.

Rester etter brukar ved Lakselva

Rester etter brukar ved Lakselva, der Dalåstunnelen kommer ut på baksiden. Foto: Finn Rønnebu.

Mange fysiske spor i Sørfold

På oppdrag fra Jernbaneverket har Rønnebu laget en rapport, der det tyske jernbaneprosjektet presenteres i tekst og bilder. Første del av utredningen tar for seg Fauske og Sørfold, mens andre del handler om Hamarøy og Tysfjord.

Forestilling i tunnelen under Kobbelv vertshus

Tunnelen under Kobbelv Vertshus er også en del av jernbaneprosejektet, og her er det skiltet og tilrettelagt for visning. Dette er fra teaterforestillingen Kraft i 2010.

Det tyske jernbaneprosjektet i Nordland 1942-45. Foredrag v/ konservator Finn Rønnebu torsdag 28. mai kl. 18.00 på Kobbelv Vertshus.

 Gratis inngang. Velkommen!

Se også:

Busstur med guide

Arrangementet er et ledd i markeringen av frigjøringsjubileet, og arrangør er Nordlandsmuseet i samarbeid med Sørfold kommune.

Fylling ved Langvika

Langvika, ca. 400 meter nordvest for Gyltviksjyen. Vi ser en massiv fylling.

Stor aktivitet

De første arbeidene med jernbaneprosjektet kom i gang sent i 1942, og varte til fredsvåren 1945.

På disse to og et halvt årene var det en voldsom virksomhet på strekningen Finneid – Drag. I dag kan vi fortsatt se spor etter arbeidet, både i bortgjemte og for lengst fraflyttede smågrender og i mer tettbygde strøk.

Nordlandsbanen Mosjøen - Fauske ble fra 1940 et prosjekt som både NSB og tyskerne tok seg av i fellessakp. NSB var under okkupasjonsmaktens kontroll, og ble tyskernes redskap.

Men når det gjelder strekningen Fauske - Drag,  står denne i en særstilling, fordi det utelukkende var et tysk prosjekt.

Norske jernbaneinteresser var ikke involvert.

Som i all annen tysk anleggsvirksomhet i det okkuperte Europa var det Organization Todt som ledet arbeidet.

Andorhuset på Torkilseng

Hus måtte flyttes

Her ser vi Andorhuset på Torkilseng. Bildet er tatt i 1943, da huset ble flyttet ca. 30 meter fordi det lå i den planlagte jernbanetraséen.

Vi ser provisoriske jernbanesviller for transport, og en gravemaskin i arbeid. Huset er i dag rødt.  Bildet er utlånt av Anny Edvardsen, og vi takker for det.

Brukar ved Kråkmo

Tydelige brukar der banen møter elva som fosser videre ned til Kråkmovatnet.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015