Nå kan du stemme

Du kan nå avgi stemme til høstens stortingsvalg og sametingsvalg, uansett om du er hjemmehørende i Sørfold eller en annen kommune. Dette skjer på servicekontoret mandag til fredag kl. 0900 - 15.00.

Forhåndsstemming på Rådhuset

 Man starter med å henvende seg i skranken på servicekontoret (til høyre i bildet) for sjekk mot  folkeregisterett,  deretter går man inn i avlukket for å krysse av på stemmeseddelen.

Til slutt leveres stemmeseddelen i skranken.

Ta med legitimasjon

Vi ber om at du tar med legitimasjon hvis du ønsker å avgi tidligstemme.

Stemmesedlene for Nordland har kommet, og ligger i avlukket klare til bruk.

Det som foregår før 10. august kalles tidligstemming, og 10. august starter forhåndsstemmingen. Man kan forhåndsstemme til og med 8. september.

Kun forhåndsstemming til sametingsvalget

Velgere som ønsker å stemme ved sametingsvalget, bes merke seg at det kun er i kommuner med minst 30 registrerte i sametingets valgmanntall at man kan stemme på valgdagen 11. september.

I alle andre kommuner må man forhåndsstemme, dette gjelder blant annet for Sørfold.

Forhåndstemming på institusjonene

Den siste uka før valgdagen er det også mulig å forhåndsstemme på institusjonene. Dette gjelder både Elvheim bokollektiv, Sørfold sykehjem og Sørfold eldresenter.

 

 

 

Sist oppdatert den 10. august 2017