Styrker familiehjelp og sommerjobb

Formannskapet tilfører ektra midler for å sikre den nye prosjektstillingen som familiehjelper. De øker også potten for sommerjobb til ungdom til 500.000 kroner. Dette er noen av punktene i formannskapets forslag til budsjett for neste år.

Familiehjelper Janne Trones Paulsen

NYE LOKALER. Helsestasjonen har flyttet inn i nyoppussede og innbydende lokaler på Rådhuset der tannlegen tidligere holdt til. Her prøver familiehjelper Janne Trones Paulsen sofaen på venterommet.

Familieveiledning
Janne Trones Paulsen (34) startet i den nyopprettede prosjektstillingen som familiehjelper i midten av oktober i år. Hun er foreløpig ansatt for et år, og er sykepleier av utdanning.

En del av helsestasjonen
Janne forteller at hun er en del av helsestasjonen og samarbeider nært med helsesøster og skolehelsetjenesten. Akkurat nå jobber de med å innføre et familieveiledningsprogram i Sørfold. - Vi har rekruttert 7 deltakere som vil utdanne seg som veiledere. Alle jobber med barn, enten i barnehage, skole, barnevern eller på helsestasjonen, sier hun.

Usikkerhet om tilskudd
- Dette er et viktig folkehelsetiltak som vil bidra til styrking av både det psykiske og allmennhelsearbeidet i kommunen. Dette sier formannskapet om prosjekt familiehjelper. Da det er usikkert om prosjektet vil få eksternt tilskudd ut over det som allerede er innvilget, tilføres ekstra midler fra andre områder for å sikre tiltaket.

Sommerjobbgaranti
Når det gjelder sommerjobb for ungdom, er posten økt fra 180.000 til 500.000 kroner. Ordningen skal fungere som en jobbgaranti for ungdom fra 10. klasse og oppover som er bosatt i kommunen.

Begge disse punktene er en del av endringsforslag fra Sørfold Arbeiderparti, men som ble enstemmig vedtatt i formannskapet i deres budsjettmøte 29. november.

Offentlig ettersyn
Formannskapets forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 ligger nå til offentlig ettersyn i 2 uker. Endelig budsjettbehandling skjer i kommunestyret 18. desember.

Vi vil presentere hele budsjettforslaget her på hjemmesiden, med målformuleringer og tall for de enkelte enheter, samt investeringsprogram for de neste årene og detaljert driftsbudsjett for neste år.

I denne omgang presenterer vi:

Formannskapets budsjettbehandling 29.11.12

Gebyrer og betalingssatser

Sist oppdatert den 09. september 2015