Formannskapet på befaring

25. juni la formannskapet sitt møte til Strøksnes. Der var de på befaring og fikk orientering om havneforholdene, før de samlet seg på møteplassen for å behandle dagens saker.

Befaring i havna på Strøksnes

Willy Storåker, leder i lokallaget av Fiskarlaget, orienterer om havneforholdene på stedet.

Diskuterte utvikling av havna

Leder i Strøksnes grendelag Borghold Wingan forteller at Fiskarlaget, Strøksnes Utleiebygg A/S og grendelaget hadde invitert politikerne på besøk for å se på havneforholdene.

–  Det ble diskutert opprydding, bedre organisering og utvikling av havna, og gjestene ble servert tørrfisk, banket av Kjell Terje Sevaldsen og sønnen Gaute, sier  Borghild Wingan.

Formannskapet på Møteplassen

Etter befaringen var det formannskapsmøte  (bildet over) på Møteplassen, som ligger ved butikken og er et mye brukt samlingssted for bygda. Der vanket det vafler.

–  Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid, og ønsker politikere og administrasjon velkommen tilbake til Strøksnes, sier Borghild Wingan.

Kjell Terje Sevaldsen banker tørrfisk

Kjell Terje Sevaldsen og Gaute banker tørrfisk.

Sist oppdatert den 09. september 2015