Fortsatt stengt vei på Helland

Gammelveien mellom Helland og Øvre Evjen er i dårlig forfatning, og er fortsatt stengt. Veien vil ikke kunne åpnes igjen før brøytesesongen starter.

Stengt gammelei på Helland

Her, ovenfor bebyggelsen på Helland er gammelveien stengt over mot Øvre Evjen.

Det er ingen beboere som er avhengig av å ferdes på den stengte veien for å komme seg fram.

 

Sist oppdatert den 24. september 2015