Fri sikt er viktig

Sommeren er kommet, og dette betyr økt antall syklende barn på veiene. Overgrodde hekker kan skape farlige situasjoner, og vi minner om at fri sikt er huseiernes ansvar.

Utkjørsel som ikke har fri sikt

Er hekken over 50 cm høy?

Med dette ønsker vi å minne alle eiere av hus og eiendommer om ansvaret for fri sikt mot offentlige veier og fortau.

Overgrodde hekker og busker er med  på å skape mange farlige situasjoner i løpet av sommermånedene, og vi må alle ta en dugnad for å begrense disse.

Det er enhet teknisk/næring i Sørfold kommune som kommer med denne viktige påminnelsen.

Sommer betyr også økt antall syklende barn på veiene. Og disse kan være vanskelig for bilistene å oppdage hvis hekker og busker hindrer sikten. 

Her er en brosjyre som forteller om gjeldende krav og regler for høyde på hekker og busker, samt antall meter fri sikt:

Brosjyre fri sikt

 

 

Sist oppdatert den 29. juni 2017