Frigjøringsdagen markeres

De som var grenseloser under 2. verdenskrig påtok seg en risikabel oppgave. Førstkommende lørdag blir det 8. mai-markering vis a vis Kobbelv Vertshus, ved bautaen til minne om grenselosenes innsats.

Bauta til minne om grenselosenes innsats, foto Sørfold kommune/Steinar StrandMed fare for eget liv. Denne bautaen ble avduket i 1995, som et ledd i 50-årsjubileet for frigjøringen. Den står vis a vis Kobbelv Vertshus, der fluktruta over Sørfjordskar/ Reinhausen startet. Ruta er i dag merket som tursti.
 
Mange ruter
I Sørfold er veien til svenskegrensen relativt kort, men terrenget er til dels krevende. I nordre del av kommunen var det fire ruter: Gjerdalsruta, Veikdalsruta, Sørfjordskarruta og Kolbakkruta.
 
De fleste flyktningene gikk over Sørfjordskar, der det også lå en tyskleir som de tidvis måtte ta seg gjennom på nattes tid.
 
De fire rutene møttes før grensen.
 
Jernbanen
Rutene i sør hadde sine utgangspunkt på Kvarv, i Lakshola (Nordfjorden), i Megården mot Fagerbakkan og i Straumenområdet til Siso. Disse rutene hadde også felles mål på svensk side. Først kom de til en sameleir i sørenden av Virihaure, og ferden gikk videre til Jokkmokk og jernbanen. Derfra fortsatte de fleste sørover mot Stockholm med toget.
 
65 år i frihet
Markeringen på lørdag starter kl. 11.00. Nordbygda skolekorps spiller, og ordfører Lars Evjenth vil legge ned krans ved minnesmerket. I tillegg blir hver grenselos hedret med en rose, og ordføreren vil lese opp navnene på alle i Sørfold som var grenseloser.  
 
Navnene
Vi tar forbehold om at noen kan mangle på listen, og ber derfor om hjelp fra folk for å sikre at listen blir korrekt. Vi vil sette pris på om de som eventuelt ser et navn eller to som mangler, tar kontakt med kulturkontoret på tlf. 75 68 53 33. De første som står nevnt fulgte de sørlige rutene, og de siste var grenseloser over Reinhausen.
 
Hans Strømmen
Paul Paulsen
Arne Strømhaug
Oskar Fagerbakk
Magnus Olsen Øren
Gerhard Pettersen
Halvard Sletten
Søren Løkthaug
Hjalmar Rudi
Karl Skar
Ludvik Sørfjord
Håkon Skar (som fortsatt er i live).
Sist oppdatert den 09. september 2015