- Et flott prosjekt

Storeidet Velforening har tilrettelagt for friluftsliv, trivsel og aktivitet ved St. Hans-plassen og den gamle buveien på Storeidet i Mørsvik. Prosjektet har fått midler fra friluftsfondet som nå lyses ut med søknadsfrist 7. mai.

St. Hans-plassen ved Tverrelva

GAPAHUK. Plassen ved Tverrelva har fått bålplass med bord og benker, gapahuk og lekestativ. Prosjektet er støttet med midler fra Faulvatn friluftsfond i 2010 og 2011.

Gammel ferdselsvei
Fra St. Hans-plassen går den gamle buveien ned til bebyggelsen, med sti videre opp i marka til Linhågen.

Denne stien er merket og klopplagt og er fin å gå. Den er også skiltet med kulturhistoriske navn som Massinghellaren og Husiloftet.

Turboka
Du kan lese om denne turen i turboka for Nord-Salten og Sørfold – og ikke minst kan du gå den.

Ta av E6 like nord for Kobbskartunnelen og kjør gamle E6 mot Horndal ca. 3 kilometer. Ca. 350 meter etter ei bru ser man gapahuken på østsiden av veien.

Kraftfestivalen
Søndag 10. juni, som en del av Kraftfestivalen, blir det organisert tur langs buveien.

Da går turen fra gapahuken ved Tverrelva til gammelbutikken på Storeidet. Der blir det omvisning.

Nyeng Hage har åpent, og Elin Haugen Johansen, opprinnelig fra Storeidet, stiller ut egne malerier.

Stimulerer til friluftsliv

I fjor fikk Storeidet Velforening 10.000 kroner fra Faulvatn friluftsfond til opsetting av gapahuken.

-   Foreningen har lagt ned mye arbeid for å få plassen ved Tverrelva attraktiv til friluftsbruk for både lokalbefolkningen, skoler, barnehager og besøkende, skrev rådmannen i saksframlegget da prosjektet fikk støtte.

Folkehelsetiltak
Folkehelsekoordinator Steinar Strand synes også dette er et flott prosjekt. 
–  Og alt har vokst fram på lokalt initiativ, sier han.

Gapahuk, klopplegging, skilting og tilrettelegging for et aktivt friluftsliv er eksempler på hva friluftsfondet kan brukes til.

Nå lyses fondsmidlene ut for 2012 med søknadsfrist 7. mai. Søknader sendes Sørfold kommune, 8226 Straumen eller post@sorfold.kommune.no. Det er ikke eget søknadsskjema.

Vedtekter friluftsfond

 

 

 


 

Sist oppdatert den 09. september 2015