Friluftsgudstjeneste på Helland

Store og små ønskes velkommen til friluftsgudstjeneste på Helland søndag 23. august kl.16.00, med prost Gunnar Bråthen og organist Piotr Repnik. Etter gudstjenesten blir det bål og grillling.

Bålplass på Helland

Her på den fine bålplassen på Helland blir det grilling etter gudstjenesten.

Tilrettelagt for barnefamilier

Kirkeverge Mariann Strømdal lover å stille med ved til bålet, og ser fram til en fin stund på Helland i godværet.

–  Prost Gunnar Bråthen holder gudstjenesten sammen med organist Piotr Repnik, og gudstjenesten er tilrettelagt for at familier med barn skal kunne trives godt i forsamlingen, sier hun.

Selve gudstjenesten holdes i enden av parkeringsplassen, slik at organist og prost skal få strøm til instrument og mikrofon.

–  Etter gudstjenesten vil vi legge til rette for grilling. Vi tenner bål og oppfordrer dere til å ta med grillmat og drikke.

Så holder vi lag i fjæresteinene på Helland. Velkommen på søndag kl. 16.00, både store og små, sier kirkeverge Mariann Strømdal.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015