Frisbeegolf

Kommunestyret har bevilget 90.000 kroner til anlegg for frisbeegolf flere steder i kommunen. 19. mai skal politikerne ta nærmere stilling til planene, og klubb/feltarbeider Espen Olsen har vært på befaring for å finne egnede områder.

Espen Olsen ved idrettsbanen på Straumen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

KURV HER. Her står klubb/feltarbeider Espen Olsen ved idrettsbanen på Straumen, og ved det oransje merket på bakken planlegges en kurv for frisbeegolf.

I terrenget

Frisbeegolf er en individuell sport som spilles på nesten samme måte som golf. Det er et utkast/tee (som i golf), men i stedet for et hull i bakken er det en kurv (bildet) som skal treffes.

Kurv frisbeegolfI motsetning til golf, blir frisbeegolf ofte spilt i en skog for å få flere utfordringer med tanke på flere hindre.

Dessuten er sporten mye billigere enn vanlig golf (en frisbee koster rundt 100 kr), alle som ønsker det kan spille når som helst på alle de offentlige banene i Norge, og reglene er litt enklere.

Frisbeegolf er i dag en veldig liten sport i Norge og i verden, men den er i vekst.

 5 anlegg

Da kommunestyret behandlet denne saken i forbindelse med rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser i fjor høst, bevilget de 90.000 kroner til etablering av frisbeegolf på følgende 5 steder:  Lysløype Seljeåsen, Røsvik skole/ lysløype, Mørsvik oppvekstsenter, Leirfjorden skole og Straumen skole.

Det viser seg nå at 5 anlegg vil koste ca. 137.000 kroner, dersom hver løype skal ha ca. 8 kurver, slik det anbefales fra faglig hold. I tillegg kommer utgifter til markering og skilting av start. Med andre ord er det ikke bevilget tilstrekkelig midler til 5 anlegg dersom disse skal være attraktive og utfordrende.

Færre anlegg?

Administrasjonen anbefaler derfor at man i første omgang satser på anlegg for frisbeegolf i Røsvik og på Straumen, og videre at man i stedet for frisbeegolf etablerer sykkelløype ved Mørsvikbotn oppvekstsenter.  Sistnevnte er i tråd med hva oppvekstsenteret selv ønsker.

Saken skal behandles i formannskapet og kommunestyret.

Sist oppdatert den 09. september 2015