Full fart i realfagskommunen Sørfold

Prosjekt realfagskommune er godt i gang, og denne satsingen skal komme barnehagebarn og skoleelever til gode. Forhåpentlig vil den også rekruttere til næringslivet i kommunen.

Realfagssamling

Samling med realfagsnettverk og enhetsledere: Fv.: Rektor Tord Valla - Straumen skole, rektor Trude Gleinsvåg - Røsvik skole, lærer Hilde Olsen - Straumen skole, rektor Arne-Harry Nilsen - Nordsia Oppvekstsenter, barnehagestyrer Liss-Mona E. Abrahamsen - Løkta barnehage, lærer Annel Lise N. Arntzen - Nordsia Oppvekstsenter, lærer Karin Hilde Heian - Nordsia Oppvekstsenter.

Videre pedagogisk leder Marita Leirvik - Straumen barnehage, lærer Kirsti Thuv - Røsvik skole, kontaktlærer Monica Åsbakkk - Straumen skole, barnehagestyrer Brith Danielsen - Straumen barnehage, kontaktlærer Jahn-Otto Fiskvik - Straumen skole og lærer Unn Kirsti Langseth - Røsvik skole.

Fagarbeider Renate Storeide - Løkta barnehage og pedagogisk leder Kari Mette Nilsen Johnsen - Straumen barnehage var ikke til stede da bildet ble tatt.

Har status som realfagskommune

I vår fikk Sørfold kommune en hyggelig melding fra Utdanningsdirektoratet (heretter forkortet til Udir): Kommunens søknad om å bli realfagskommune var innvilget. Med en slik status følger både tilskuddsmidler og faglig veiledning.

Prosjektet er nå i full gang. Midler er tildelt kommunen, koordinator er ansatt, og nettverket av realfagsfokuserte ansatte er utvalgt.

I vår fikk kommunen tildelt 286.000 kroner til selve prosjektperioden, som er på 1,5 år.

Disse midlene går i hovedsak til å drifte nettverket av ansatte i barnehage og skole som nå fokuserer på realfagssatsinga, i form av ei 20% stilling som er tillagt Newtonlærer Bjørnar Pettersen.

Noe midler går også til oppgradering av programvare til digitale tavler på skolene.

Arbeidet med å lage en plan for prosjektperioden er godt i gang.  Dette forplikter man seg til som realfagskommune.

–  Noe hektisk i forhold til tidsfrister, men vi føler vi ligger greit an i løypa, sier Bjørnar Pettersen.

–  Første utkast til lokal realfagsplan er sendt til Udir, og vi har fått tilbakemeldinger vi nå jobber videre med. I tillegg til Udir, får vi også bistand fra Nord Universitet etter behov, forteller Pettersen

Moderne diigtale tavler til barnehagene

Barnehagene er kommet litt ekstra i fokus, de har også fått penger direkte fra Udir til realfagsutstyr.

–  Her fikk vi full uttelling på søknaden. 170.000 kroner betyr at alle tre barnehager får moderne digitale tavler, som også kan brukes som berøringsbord.

Dette gir barna en fin opplevelse med interaktive programmer for læring.

I tillegg bruker vi av de samme midlene til å kjøpe såkalte forskningspakker fra Forskerfabrikken til barnehagene, forteller Pettersen.

Innen 8. januar 2018 skal Sørfolds realfagsplan sendes til Udir. Før det skal den vedtas i kommunestyret.

–  Dette betyr at vi har et forholdsvis stramt tidsskjema, men vi satser på å bruke en hel arbeidsdag i nettverket til å jobbe med planen. 

8 utvalgte fra nettverket skal også delta på en samling for alle nye realfagskommuner i landet. Dette blir nyttig for prosjektet og planarbeidet vårt, sier Bjørnar Pettersen.

Fokus på mineral, oppdrett og energi

Prosjektkoordinatoren er opptatt av de langsiktige målene i prosjektet.

–  Realfag vil ha stort fokus her i kommunen i tiden fremover. Dette skal komme barnehagebarna og skoleelevene til gode i form av bedre og mer varierte opplevelser med fagene

Forhåpentlig vil det også føre til økt interesse, og til syvende og sist: enda bedre resultater på tester og kartlegging av elevenes kunnskap og kompetanse.

Vi har valgt å fokusere på de samme hovedtema som også Newton Sørfold satser på, nemlig geologi/mineral, fiskeoppdrett og energi.

Som industrikommune med mye realfag på arbeidsplassene, er det å håpe at dette også kommer godt med i rekrutteringsarbeidet, og bidrar til at flere unge blir i kommunen eller kommer tilbake etter endt utdanning.

Derfor er det viktig å å gi barn og unge glød og interesse for realfagene så tidlig som mulig.

Vi håper og tror at realfagskommune-prosjektet vil bidra til dette, sier Bjørnar Pettersen.

 

Sist oppdatert den 02. november 2017