Vil bygge gangsti

Hellvika hytteforening søker om tillatelse til å lage gangsti på Helland. Grunneierne har gitt samtykke til tiltaket, og planen er å bygge en 60 meters sti av treverk slik at man kan passere over et område med berg.

Helland

Her må man i dag klatre over et parti med svaberg hvis man skal videre til hytteområdet i vika.

Med rekkverk

Til bergene vi ser på bildet går det sti langs fjorden fra parkeringsplassen ved kirkegården på Helland, og det går også sti fra den andre siden (hytteområdet vi ser i bakgrunnen). Hensikten med det nye tiltaket er å lette passasjen forbi disse bergene.

Gangstien tenkes bygd av trykkimpregnert treverk tilpasset stedlig natur, med en bredde på ca. 80 cm, og en lengde på om lag 60 meter. Det vil bli bygd rekkverk for å sikre brukerne av gangstien.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015