Gapahuk og utedo innviet

27 deltakere var med på innvielsen av ny tursti, gapahuk og utedo ved Vakkerlivatnet på Styrkesnes 14. september. Det meste av arbeidet er utført på dugnad, med tilskudd fra Sørfold kommune.

Ny utedo ved Vakkerlivatnet

En staselig og fin utedo er satt opp ved Vakkerlivatnet. Grendelaget har fått tilskudd fra Kobbelvfondet til dette.

Samtlige foto: Karin Hilde Heian.

Aktivt grendelag

Skiltingen er utført av Strøksnes grendelag i samarbeid med kulturkontoret.

Informasjonstavle ved Oddveien

Ved den såkalte Oddveien er det satt opp informasjonstavle.

Gapahuken er realisert gjennom stor dugnad, og med tilskudd fra kulturmidler, nærmere bestemt friluftsmidler.

Natursti

Kirsti Sevaldsen hadde laget natursti til innvielsen. Ann Katrin Sætrevik er opptatt med å løse en av oppgavene.

Mange med på dugnad

–  Mange har deltatt på dugnad, men vi må spesielt nevne Brit Vollan og Willy Storåker, som har gjort en ekstra stor innsats, sier idrettsleder Steinar Strand.

Lunsjen inntas på hvilkebenken ved gapahuken

Lunsj på hvilebenken. Til venstre sitter Kenosi fra Sør-Afrika som var gjest hos Nordre Sørfold Husflidslag disse dagene, og som fikk med seg mange opplevelser.

Få opp fiskebestanden

Vakkerlivatnet har vært fisketomt de senere årene, men grendelaget har fått tilskudd via kommunens Kobbelvfond til å sette ut yngel og få opp fiskebestanden i vatnet.

Det ble satt ut 150 yngel i 2012, og skal settes ut 350 nye yngel i 2014.

Målet er at det igjen kan fiskes ørret der i 2016-2017.

Majestetisk do

Kongebilder på do hører med. Med andre ord har det blitt en riktig så majestetisk do ved Vakkerlivatnet.

Sist oppdatert den 09. september 2015