Garderobebygg trenger oppussing

Formannskapet har bevilget 103.420 kroner til renovering av garderobebygget ved Lakselva idrettsanlegg. Utgiftene vil bli innarbeidet i budsjettet for 2014, og arbeidet skal utføres neste år.

Garderobebygget ved Lakselva idrettsanlegg

Dette er garderobebygget ved Lakselva idrettsanlegg, som også inneholder kantine/kafélokaler.

Fuktskader i dusjrom og garderober
Garderobebygget ved Lakselva idrettsanlegg  ble oppført i 1984, da også fotballbanen ble bygget.

Nå trenger bygget oppussing.  Det må males utvendig og innvendig, og i dusjer og garderober er det fuktskader som følge av for høy luftfuktighet i rommene.

Avtrekksvifter
Det er innhentet pris på utbedring av av garderober og dusjer, og det skal monteres en fuktstyrt avtrekksvifte i hvert dusjrom for å minske oppsamling av damp i rommet.

2 vifter vil kose ca. 7.000 kroner, iberegnet montering.

Utbedring av tak i dusj/garderobe er kostnadsberegnet til 62.420, og da er det tatt høyde for at det kan være råteskader i lekter og overliggende materialer i tak.

Videre må 2 ytterdører skiftes ut, og dette vil koste 25.000 kroner ferdig innsatt.

Ungdom i sommerjobb skal male
Til maling av vegger innvendig er det budsjettert med 4.000 kroner, og maling utvendig vil koste ca. 5.000 kroner.

Når det gjelder utvendig maling, er planen å få dette utført i år ved hjelp av ungdom i sommerjobb.

Det øvrige arbeidet vil bli utført neste år.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015