Meld fra om mørke gatelys

Gatelys er viktig for trygghet og trivsel i den mørke årstid, både for myke trafikanter og andre. Hvis du ser et gatelys som er mørkt, ber vi om at du gir beskjed til servicekontoret på Rådhuset.

Gatelys på Straumen

Dette gatelyset er mørkt av naturlige årsaker – her er det fortsatt dagslys. Lysene styres av fotoceller og slår seg på automatisk når det trengs.

Ring kommunen, ikke Indre Salten Energi

Nå er mørketida her, og enhet teknisk/næring ønsker å sikre at veilysene fungerer som de skal.

I Sørfold er det Nord-Salten Kraft AS som har ansvaret fra Sørfjorden og nordover, mens Indre Salten Energi har ansvaret fra grensa mot Fauske og nordover til og med Sommerset. 

Men uansett hvor i kommunen du bor, er det Sørfold kommune som skal varsles om mørke gatelys, ikke kraftleverandøren.

Lettest å oppdage for beboerne

Vi ønsker å presisere at folk ikke må føle at de maser når de sier fra om slike ting.  Kommunens ansatte har ikke mulighet til å kjøre rundt og sjekke om alle gatelyktene er i orden, og ofte vil brøyting og strøing foregå når det er dagslys, slik at man ikke oppdager feil.

Vi er derfor glade for at innbyggerne hjelper oss ved å si fra om mørke gatelys.

Ring servicekontoret på telefon 75 68 50 00.

Det som skjer videre, er at servicekontoret samler opp henvendelsene og gir beskjed til ISE eller Nord-Salten Kraft, avhengig av hvor i kommunen saken gjelder.

Sist oppdatert den 11. oktober 2017