Ingen endring for Gjerdalsveien

Gjerdalen er et flott turområde, som er lett tilgjengelig ved hjelp av anleggsveien som er åpen 3 måneder i året. Flere instanser har ønsket tidligere veiåpning enn 15. juli, men olje- og energidepartementet har ikke innvilget dette.

Gjerdalen

IDYLLISK. Det tar ikke lang tid før trafikkstøyen på E6 er skiftet ut med mykt sus fra elva i fagre og stille Gjerdalen. Avkjøring fra E6 ved skilt til Kobbvassgrenda. Når veien er åpen, kan man kjøre helt opp på fjellet, og gå lange eller korte turer. Foto: Lars Henrik Johansen.

Åpen sommer og høst

Anleggsveien i Gjerdalen fra Kobbvassgrenda til Reinoksvatn ble bygget i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget på 1980-tallet.

Den brøytes ikke om vinteren, men er åpen for allmennheten fra 15. juli og fram til snøen faller, dog ikke seinere enn 15. oktober.

Ba om utvidet åpningsperiode

I 2005 skrev Sørfold kommune  brev til olje- og energidepartementet, der man ba om en vurdering av tidligere åpning enn 15. juli, siden Gjerdalen er et attraktivt friluftsområde for allmennheten.

Departementet ba NVE (Norges vassdrags – og energidirektorat) foreta høring i saken, og det kom inn uttalelser fra flere hold.

Resultatet av høringsrunden kan kort oppsummeres slik:

  • Statkraft ønsker ikke utvidet åpningstid, av hensyn til slitasje på veien
  • Reindriftsforvaltningen viser til at hele Gjerdalen er viktig vårbeite med tilliggende sommerbeiter, og det er viktig å medvirke til at rein kan beite uforstyrret.
  • Alle andre som har avgitt uttalelse ønsker veiåpning fra 1. juli, herunder NVE, Salten Friluftsråd og Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening (som har hytte tilrettelagt for bevegelseshemmede der).

Hensynet til reindriften avgjørende

Det er olje- og energidepartemenet som har avgjørelsesmyndighet i denne saken. Deres konklusjon er at de legger avgjørende vekt på hensynet til reindriften, og finner ikke grunnlag for å endre vedtaket om åpningstider for anleggsveien i Gjerdalen.

Dette er nå meddelt Sørfold kommune i brev datert 11. juli.

Men uansett: Nå og fram til 15. oktober er veien åpen, og vi vil anbefale Gjerdalen som turområde.

Lørdag 27. august går eldrerådets årlige aktivitets- og familiedag av stabelen der, og dette kommer vi tilbake til.

På tur mellom Gjerdalen og Linnajavre

PÅ TUR. Fra Gjerdalen går det merket løype østover mot Linnajavre og grensen.  Den øverste bommen er alltid stengt, men du kan kjøre til ca. 1 km sør for Reinoksvatn og parkere der.  

Dette er en flott tur. Foto: Elisabeth Pettersen.

Sist oppdatert den 09. september 2015