God oppfølging av diabetes

I følge helsestatistikk har Sørfold flere påviste tilfeller av diabetes type 2 enn landsgjennomsnittet, men hovedforklaringen på dette er at helsetjenesten har et godt apparat for å oppdage sykdommen.

Helsesjef Jarand Gjestland

Helsesjef Jarand Gjestland er glad for at helsetjenesten kan tilby god oppfølging av de som har diabetes.

Folkehelsa i fokus

3.- 9. mars er det folkehelseuke i hele Nordland, og Sørfold skal for første gang delta i markeringen. Det er lagt opp et allsidig program for uka, der man blant annet kan friste med gratis folkebad og morgensvømming med gratis frokost etterpå.

I tillegg åpnes dørene til trening og aktivitet som vanligvis er for medlemmer av lagene. I folkehelseuka kan alle prøve om dette er noe for dem.

Men når vi snakker om folkehelse, er det også naturlig å sette søkelys på helsetilstanden i befolkningen.

Så godt som alle tilfeller blir oppdaget

Vi har spurt helsesjef Jarand Gjestland om kommunen skiller seg ut i forhold til landsgjennomsnittet, og han kan fortelle at Sørfold gjennom mange år har hatt høy påvist forekomst av diabetes type 2.

–  Vi ligger på rundt 6-7 % av befolkningen, og dette er nærmere det dobbelte antall påviste tilfeller i forhold til landsgjennomsnittet. Samtidig er antall nye tilfeller pr. år mer som normalt.

En rimelig fortolkning av dette er at vi har en god diabetesomsorg, og at vi kan anta at den viktigste forklaringen er at så godt som alle tilfeller av diabetes 2 blir oppdaget og fulgt opp.

Egen diabetessykepleier

For noen år siden ble det opprettet stilling for diabetessykepleier, og dette har ført til bedre oversikt over pasientgruppen og tettere oppfølging av den enkelte.

–  Men jeg vil understreke at diabetesbehandling er en tverrfaglig satsing som involverer alle deler av helsetjenesten, der behandlingen består av flere faktorer:

Mosjon viktig for alle

–  Fornuftig kosthold, for mange vektreduksjon, for alle mosjon, for de fleste blodtrykk - og kolesterolbehandling, sier Gjestland.

–  Går det an å bli frisk av diabetes 2? Vi leser av og til om folk som har endret livsstil og gått betydelig ned i vekt, og som også har blitt friske av sin diabetes. Er det tilfelle?

 –  Svaret er et betinget ja.  Man vil kunne hevde at man alltid vil ha sykdommen, men den kan fullt ut behandles med kost, mosjon, og for de overvektige, vektreduksjon. 

Da vil helsetilstanden i liten grad bli påvirket av sukkersyken. I tillegg er det viktig å behandle andre risikofaktorer, understreker helsesjef Jarand Gjestland.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015