Graving i Røsvik

Fra og med 7. november og til ca. 16. november pågår det arbeid med nedgraving av en fiberkabel i Røsvik. Dette berører området fra det tidligere postkontoret og utover mot fergekaia.

Område av Røsvik

Vi har dessverre ikke noe illustrasjonsbilde som dekker hele strekningen. Men dette er i alle fall rett område av Røsvik. Postkontoret lå i kjelleren på det hvite huset nærmest veien.

Fiberkabel
Det er firma A. Moan som skal utføre gravingen på vegne av Telenor, og Trond Nyquist forteller at oppdraget gjelder en fiberkabel som har ligget midlertidig på bakken, og som nå skal graves ned.

Gravingen medfører at de berørte innkjørslene og veien kan bli sperret i perioder, men dette vil berørte beboere bli varslet om på forhånd, slik at bilene kan settes på riktig side.

- Med dette varsler vi om at arbeidet startes opp onsdag 7. november, og vi håper folk viser tålmodighet. Det er litt vanskelig å anslå hvor lang tid vi vil bruke på arbeidet, men vi regner med at vi skal være ferdig rundt 16. novembember, sier han.

Og gravearbeidet gjelder altså strekningen fra det tidligere postkontoret og utover mot fergeleiet.

Sist oppdatert den 09. september 2015