Spleiser på gravminne

Sørfold Lokalhistorielag har satt opp en felles gravstein på graven til Hans Kjelvik, til minne om både han og hans tre søsken. Denne kostet 10.000 kroner, og laget ber om at Nordlandmuseet og Sørfold kommune dekker en tredjedel av utgiiftene hver.

Gravstein for Kjelvikfolket

FELLES GRAVSTEIN. Sørfold Lokalhistorielag har sørget for at Kjelvikfolket har fått en felles gravstein på kirkegården i Røsvik.  Husmannsplassen Kjelvik var i bruk som bolig fram til 1967, da Hans døde.

Ingen direkte etterkommere

De fire søsknene som bodde i Kjelvika var alle ugifte, og har ingen direkte etterkommere som kan ta vare på gravplassene deres. Alle fire ligger gravlagt på kirkegården i Røsvik. Til nå har stell av gravene været utført av fjerne slektninger og bekjente, og disse ønsker en avklaring av forholdene rundt gravene.

Styret i Sørfold Lokalhistorielag ser verdien av at gravplassene blir tatt vare på. Både Nordlandsmuseet, Sørfold kommune og lokalhistorielaget benytter Kjelvika i ulike sammenhenger, og Kjelvikfolket er omtalt og avbildet i diverse brosjyrer og tidsskrifter.

- Vi ser derfor verdien av at det kan finnes en gravplass som markerer hvor disse er begravd, skriver styret i Sørfold Lokalhistorielag i et brev til Sørfold kommune.

En god løsning

Både gravplassene og de fire gravsteinene var svært forfalt da lokalhistorielaget tok tak i denne saken tidlig i sommer. I samråd med kirkevergen kom de fram til en løsning. Å skaffe og sette opp fire nye gravsteiner ville bli svært dyrt. I stedet er det satt opp en felles gravstein for alle fire, plassert på Hans Kjelviks grav, siden han var den siste som døde.

Arbeidet er utført, og som vi ser av bildet, ble resultatet både pent og verdig.

Gravsteinen kostet 10.000 kroner, og Sørfold Lokalhistorielag anmoder om at Nordlandsmuseet og Sørfold kommune dekker hver sin tredjedel av beløpet.

Sørfold kommune er glad for at lokalhistorielaget har tatt dette initiativet, og overfører 3. 334 kroner til lagets konto.

Sist oppdatert den 09. september 2015