Grendelag har satt opp utedo

Strøksnes grendelag har fått støtte fra kommunens friluftsfond og fiskefond til å sette opp utedo ved to utfartsområder på Strøksnes. Oppsetting og maling er gjort på dugnad.

Utedo i Lappvika

Dette er den nye utedoen i Lappvika, fint plasser i bjørkeskogen. Samtlige foto: Borghild Wingan.

Tilrettelegge for bruk
Å sette opp do i utfartsområder handler både om å unngå tilgrising og å stimulere til aktiv bruk.

Doet som vi viser bilder av her er satt opp i Lappvika.

Dette er et flott område for friluftsliv og fysisk aktivitet, både sommer og vinter. Her ligger Sørfolds eneste naturgressbane med havet som nærmest nabo, og det er satt opp grillhus i området.

Med havutsikt

Med havutsikt

Viktig friluftsområde
Sammen med strender på Rørstad, Helland og ved Kobvatn, er Lappvika utpekt som særlig viktig friluftsområde i kommuneplanens arealdel.

Det andre doet er plassert ved Vakkerlivatnet, som ligger på fjellet mellom Kvantoland og Strøksnes. Dette er også et fint og tilgjengelig turmål, der det også er satt opp gapahuk.

Støtte fra fondsmidler
Begge steder er oppføring og plassering av de nye doene avklart med grunneiere og teknisk avdeling i Sørfold kommune, og plan – og ressursutvalget har bevilget til sammen 18.000 kroner i støtte.

Dugnad og egne midler
Selve doene er utført og levert av Siso Vekst, og grendelaget utført øvrig arbeid på dugnad.

Laget har også bidratt med 3.000 kroner i egne midler, foruten dugnadsinnsatsen som tilsvarer 6.000 kroner i finansieringsplanen.

Utedo i Lappvika

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015