Gründerfond

Sørfold kommune viderefører et gründerfond som ble opprettet i 2013. Det kan søkes om midler i tidlig fase av en etablering, av gründere i alderen 18-35 år. Idéen må ha potensiale til å bli varig og lønnsom virksomhet.

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen vil gjerne ha henvendelser fra unge som ønsker å etablerere egen bedrift.

Spleiselag med fylkeskommunen

Sørfold kommune fikk i 2013 tildelt 20.000 kroner fra Nordland fylkeskommune til et gründerfond. Dette gründerfondet har i 2014 fått tilført 25.000 kroner i friske midler fra fylkeskommunen. 

Formannskapet i Sørfold bevilget i 2013 også 20.000 kroner fra næringsfondet til samme formål, slik at fondet nå er på 65.000 kroner.

Konkrete forretningsidéer

Fondet er opprettet for å kunne satse på gründere i alderen 18 – 35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger. Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.

Viktig satsing

–  Satsingen på unge etablerere er viktig, og Nordland fylkeskommunes fokusering på dette med et eget gründerfond er positivt. Selv om det her er små midler det er snakk om, kan disse midlene være en utløsende faktor for en nyetablering, sier Gerd Bente Jakobsen.

Innovasjon Norge har ikke midler som er beregnet på gründere i svært tidlig fase i prosessen med å utvikle produkt, forretningsplan med mer. Disse midlene kan derfor være viktig for unge etablerere, som får mulighet for å gå videre med sin idé.

Lavterskeltilbud

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen vil gjerne ha henvendelser fra unge som ønsker å etablerere egen bedrift. Gründerfondet skal være et lavterskeltilbud, der søknadsprosessen er enkel og tilpasset etablereren.

Retningslinjer er vedtatt

Formannskapet vedtok i 2013 enstemmig å bevilge midler fra næringsfondet til denne satsingen på unge gründere, samtidig som de fastsatte retningslinjer for fondet.

Ingen søkere foreløpig

Så langt har ingen unge etablerere i Sørfold søkt om midler fra gründerfondet.

Det er ingen søknadsfrist for gründerfondet, og søknader behandles etter hvert som de kommer inn. Hver søker kan maksimalt få 20.000 kroner.

Er du i alderen 18-35 og har en forretningsidé?

Da er du velkommen til å søke.

Mer om kriterier og hva pengene klan brukes til:

Retningslinjer for Sørfold kommunes gründerfond (pdf)

Søknad sendes
post@sorfold.kommune.no

 

 

 

   
   

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015