Gullklokka var ikke glemt

Da erkjentlighetsgaver for 25 års tjeneste i Sørfold kommune ble overrakt på lille julaften, var det en av jubilantene som ikke kunne komme. Nylig fikk Olaug Laholt sin velfortjente heder.

 Olaug Laholt med gullklokke, foto Sørfold kommune/ Kjell Eilertsen.                                                                                    
Kake og gullklokke. Olaug Laholt viser fram gullklokka hun fikk overrakt av Kjell Eilertsen.
Foto Sørfold kommune/ Kjell Eilertsen.
 
 Egen overrekkelse
Olaug Laholt ble ansatt som hjemmehjelp i 1984, med arbeidssted Røsvik. I tillegg har hun vært renholder i Røsvik barnehage fra 1989 samt renholder ved Sørfold sykehjem. Hun gikk av med  pensjon vinteren 2009.
 
Etter at hun ble pensjonist, flyttet hun til Bodø. Kommuneledelsen ordnet det slik at hun slapp å dra til Straumen for å hente gaven sin: Da fagleder omsorg Kjell Eilertsen var på et møte i Bodø nylig, inviterte han på kaffe med gaveoverrekkelse. Dette satte Olaug stor pris på.
 
Sørfold kommune takker Olaug for lang og tro tjeneste.
Sist oppdatert den 09. september 2015