Gullklokke til jubilanter

Et fast innslag på juleavslutningen for ansatte er utdeling av gullklokke til medarbeidere som har rundet 25 års tjeneste i Sørfold kommune. Flinke kulturskoleelever og musikere bidro til et stemningsfullt arrangement.

F.v. Gøran Olsen, Kristin Hedstrøn, Eli Hansen Normann, Anne S. Eliassen og rådmann Geir Sakariassen

F.v. Gøran Olsen, Kristin Hedstrøm, Eli Hansen Normann og Anne Sommerseth Eliassen har fått gullklokke for 25 år i Sørfold kommune, overrakt av rådmann Geir Sakariassen (t.h.)

Sissel Nedregård var ikke til stede.

Her følger en kort presentasjon av årets jubilanter:

Gøran Olsen ble i 1988 ansatt som lærer ved samme skole som han har gått på selv, nemlig Røsvik skole. I 1999 ble han overflyttet til Straumen skole, der han fortsatt er. Gøran har hovedsakelig undervist ved mellomtrinnet.

Gøran var også klubbleder i Røsvik ungdomsklubb  i mange år ved siden av lærerjobben, og han har også vært aktivitetsleder i kulturkontorets ferieklubb.

Anne Rita Sommerseth Eliassen begynte  i Sørfold kommune  i januar 1988. Hun startet ved omsorgsboligene i Elvkroken, deretter ble hun styrer ved barnehagen i Leirfjorden.

Hun tok formell utdannelse fra 1991 til 1995.  I 2007 ble barnehagene på nordsia slått sammen, og Anne begynte da å arbeide i Mørsvik som styrer.

Fra 2009 er det oppvekstsenter i Mørsvik, og Anne fortsatte da som pedagogisk leder. Det er hun også i dag.

Hun har i løpet av de 25 årene også vært 2 år på Leirfjorden skole. Anne har bred videreutdanning, og har til sammen gått 10 år på skole mens hun har vært i arbeid.

Eli Hansen Normann begynte å arbeide ved Kvarv skole i januar 1987. Hun har hatt stillinger innen renhold, og som avdelingsleder og pedagogisk leder på dispensasjon ved Kvarv barnehage.

Kvarv skole ble administrativt underlagt Straumen skole i 2006, og Eli har arbeidet som assistent ved Straumen skole og SFO siden 2008.

Kristin Hedstrøm begynte i Sørfold kommune i juli 1988, i første omgang i sommerjobb.  

Hun har vært renholder ved Sørfold sykehjem, deretter assistent i Røsvik barnehage  og assistent ved Røsvik skole. Kristin tok så utdanning som allmennlærer og ble ferdig i 2003.

Fra skoleåret 2003/2004 ble hun ansatt i midlertidig undervisningsstilling ved Kvarv skole, der hun fortsatte i diverse ansettelsesforhold til hun begynte ved Straumen skole i 2008. 

Kristin var en av to lærere som ble overflyttet til Straumen skole da Kvarv skole ble nedlagt.

I årene ved Straumen skole har hun hele tiden undervist på mellomtrinnet.

Sissel Nedregård begynte å arbeide som pleieassistent ved Sørfold Sykehjem i 1988. Hun utdannet seg etterhvert til hjelpepleier, og har nå 98 % stilling som hjelpepleier. En periode jobbet hun både på eldresenteret og sykehjemmet.

Sissel var ikke til stede ved overrekkelsen på Rådhuset, og vil få sin gullklokke av leder ved Sørfold Sykehjem.

F.v. Maja Reiss, Helene Zahlsen, Hanna Thuv og Julie Meisfjord utgjør gruppa girlzn

Kulturskolen var med

To lærere og fem elever i kulturskolen spilte og sang ved julelunsjen i Rådhussalen fredag 20. desember.

Her er gruppa girlzn, som framførte «Fra fjord og fjære». F.v. Maja Reiss, Helene Zahlsen, Hanna Thuv og Julie Meisfjord.

I tillegg sang Shanett Dahlskjær «Tenn lys» til eget akkompagnement på flygelet, og musikerne/kulturskolelærerne Ragnhild Hansen på fløyte og Ole Anders Seines på trompet spilte til allsangen.

Det gjorde også Helene Zahlsen på piano.

Sist oppdatert den 09. september 2015