Fortsetter samarbeidet

Kommunene Steigen, Hamarøy, Tysfjord og Sørfold har nylig inngått samarbeidsavtale med Reiseliv i Hamsuns Rike for perioden 2011-2013. I den nye avtalen er kommunene sterkere representert i styret, og ny styresammensetning gjør at det må avholdes ekstraordinær generalforsamling innen utgangen av juni.

Avtalesignering, foto Bente M Ness

SIGNERER. Her ser vi de 4 ordførerne samt leder for Reiseliv i Hamsuns Rike. F.v.
Rolf Steffensen (ordfører Hamarøy), Lars Evjenth (ordfører Sørfold), Asle Schrøder (ordfører Steigen), Anders Sæter (ordfører Tysfjord) og Svein-Roald Nystø (Arran/leder for Reiseliv i Hamsuns Rike).

Kommunene sterkere inn
28. april var bedrifter og medlemskommuner samlet til konferanse og årsmøte i Reiseliv i Hamsuns Rike, og møtet ble avholdt på Arran.

Som avslutning på konferansen ble samarbeidsavtalen for de to neste årene signert, og i denne ligger det en endring i styresammensetningen:

Heretter skal styret bestå av 5 medlemmer, hvorav 2 fra kommunene og 3 fra reiselivsnæringa.

Dette skiller seg fra dagens sammensetning, der styret består av 7 medlemmer, hvorav 1 fra kommunene. 

Nye vedtekter

Denne endringen gjør at også vedtektene for Reiseliv i Hamsuns rike må endres.

På årsmøtet 2011 som ble avholdt direkte etter konferansen, vedtok årsmøtet å beholde det sittende styret fram til ekstraordinær generalforsamling.

Denne skal avholdes snarest mulig og senest innen utgangen av juni 2011.

Fram til ekstraordinær generalforsamling lages forslag på nye vedtekter, samt at budsjett 2011, forretningsplan og handlingsplan 2011-2013 justeres i henhold til selskapets ressurser, og legges fram for ny behandling på ekstraordinær generalforsamling.

5 år i Hamsuns Rike 

Sørfold kommune sluttet seg til Reiseliv i Hamsuns Rike i 2006, etter at Salten Reiseliv ble lagt ned.

 Avtalen hadde i utgangspunktet en varighet på tre år, men ble i 2009 forlenget til og med 2010. I oktober 2010 vedtok Sørfold kommune å fornye samarbeidsavtalen for to nye år, under forutsetning av at de andre kommunene går inn i samarbeidet på samme vilkår.

Sørfold kommunes økonomiske bidrag til Reiseliv i Hamsuns Rike er 120.000 kroner i 2011 , og det samme gjelder for de øvrige medlemskommunene.

Organisasjonens hovedmål er å utvikle og markedsføre kommunene Tysfjord, Hamarøy, Steigen og Sørfold som sentrale reisemål i Norge.

Det er kommunene som bidrar sterkest økonomisk i dette samarbeidet, men dette har ikke vært gjenspeilet i sammensetningen av styret.

En antar at dette er noe av bakgrunnen for endringen i styresammensetningen som nå er bebudet. 

I sittende styre er Sørfold representert med Per Reffhaug fra medlemsbedriften Salten Veteranbåtlag og Torbjørn Winther som kommunenes vararepresentant.

Last ned og les:

Ny signert avtale (pdf) 

Sist oppdatert den 09. september 2015