Handlingsplan for universell utforming

Når råd for universell utforming møtes 24. januar, skal de legge en slagplan for hvordan bygg, anlegg og tilbud i Sørfold kan bli tilrettelagt for alle innen 2020.

Hovedinngangen til Rådhuset

TILGJENGELIG. Dette er hovedinngangen til Rådhuset.

Norge universelt utformet innen 2025
Regjeringens visjon er at hele Norge skal være universelt utformet innen 2025.

Og det er et poeng at hovedløsninger skal kunne brukes av flest mulig. Dette gjelder ikke bare personer med nedsatt funksjonsevne, men også for eksempel familier med barn og barnevogn og eldre.

Felles innsats
Hvis regjeringens mål skal oppfylles, må samtlige kommuner medvirke.

For Sørfolds vedkommende er det utarbeidet en handlingsplan som skal behandles i råd for universell utforming 24. januar. Der settes det fokus på både fysisk tilrettelegging, holdningsskapende arbeid og universell utforming som et prinsipp i all kommunal planlegging.

Møte – og talerett
Det foreslås også at leder i rådet skal ha møte- og talerett i alle utvalg.

Lytt til teksten
Av konkrete tiltak i planen kan vi nevne taleopplesning som en funksjon på kommunens hjemmeside. Da vil personer med nedsatt syn kunne få teksten opplest.

Planforslaget kan du laste ned her:

Handlingsplan for universell utforming 2013-2015

Årsmelding
Rådet skal også behandle sin årsmelding for 2012.

Der beskrives saker og tema som ble behandlet i fjor, og aktiviteter, møter og kurs som medlemmene har deltatt på. Hvem som er med i rådet og hvilke oppgaver de har kan du også se.

Årsmeldingen ligger som en del av innkallingen til møtet:

Råd for universell utforming, saker til møte 24. januar.

Vi minner også om at møtene er åpne for publikum.


Møtet holdes på Rådhuset torsdag 24. januar kl. 09.00.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015