Har bosatt 21 flyktninger på et år

Sørfold kommune har kun én ansatt ved flyktningekontoret, men har likevel bosatt 21 flyktninger i løpet av et år. –Veldig godt jobbet, dette fortjener Ermin Krehic ros for, sier ordfører Lars Evjenth.

Flyktningekoordinator Ermin Krehic

Flyktningekoordinator Ermin Krehic på sitt kontor.

Trekker fram godt samarbeid med flere

Vi overbringer de gode ordene til flyktningekoordinator Ermin Krehic, som på sin side vil dele rosen med flere andre.

– Dette ville ikke vært mulig uten et kjempegodt samarbeid med mine kolleger. Her vil jeg trekke fram NAV, vedlikeholdsavdelingen ved teknisk/næring og voksenopplæringen.

Og sist men ikke minst: Stor forståelse hos ledelsen, både den administrative og politiske, sier Ermin Krehic.

Han kan bekrefte at arbeidsmengden er stor i forhold til at han er den eneste på flyktningekontoret, men er beredt til å holde ut en stund til alene.

Støtte fra ledelsen varmer

–  Det er usikkert hvordan det blir med bosetting neste år, og dermed er også økonomien uforutsigbar. Men det varmer at lederne har lagt merke til arbeidets omfang, sier han.

Samtlige 21 flyktninger som er bosatt i Sørfold det siste året er fra Syria, og alle er unge.

– Gjennomsnittsalderen er 19 år, og den eldste er 37, opplyser Krehic.

De som deltar på introduksjonsprogrammet har 37,5 arbeidstimer i uka.

Og de sitter ikke bare på skolebenken.

Språkopplæring og besøk hos bedrifter

–  Det organiseres bedriftsbesøk, og til nå har vi besøkt Omya Hustadmarmor AS, Elkem Salten, Sisomar, Siso Vekst, sykehjem, og en del bedrifter på Fauske.

Da er lærere fra voksenopplæringen alltid med oss, slik at hvert besøk gir læringsutbytte. Deltakerne har også vært på tur flere steder i kommunen.

En gang i måneden er det språkkafé på biblioteket, der deltakere får anledning til å øve seg på å snakke norsk med  flere enn lærerne fra voksenopplæringen, forteller Krehic.

Selv er han ikke i tvil om hva han er mest stolt av, når han skal oppsummere det første året med bosatte flyktninger i Sørfold:

Det er ikke registrert en eneste uønsket hendelse mellom  mine brukere og den øvrige lokalbefolkningen, sier flyktningekoordinator Ermin Krehic.      

Språkkafé i Lakseparken

Språkkafé på bilioteket er et av flere integreringstiltak, og i juni ble denne flyttet utendørs til Lakseparken i Straumen sentrum. Da sto også samisk kultur på programmet, med joik v/ Annfinn Pavall.

 

Sist oppdatert den 06. oktober 2017