Har klopplagt sti til Rago

Fjelltjenesten i Statskog har lagt ut 300 meter med klopper på 11 plasser langs stien fra Nordfjorden til Litlverivatnet. Til dette har de fått 50.000 kroner fra Kobbelv og Faulvatn fiskefond.

Klopplegging til Rago

Myr nr. 4 er klopplagt. Samtlige foto: Tore Veisetaune, Fjelltjenesten Statskog.

Positive tilbakemeldinger fra turgåere

Kloppleggingen er et samarbeid mellom Midtre Nordland Nasjonalparkstyre, Sørfold kommune og Statskog Fjelltjenesten.

Arbeidet ble utført mellom 15. august og 6. september, og Fjelltjenesten skriver i sin rapport at de allerede har fått mange positive tilbakemeldinger fra turgåere.

–  Vi er godt fornøyd med resultatet. Totalt ble det lagt ut ca. 300 meter med klopper på 11 ulike plasser langs stien fra toppen av traktorvegen i Nordfjorden og til og med Giladalen.

I tillegg ble stien ryddet for skog og kratt med motorsag og remerket med rød maling langs hele strekningen til og med Grisryggen, heter det blant annet i rapporten som er sendt fra Fjelltjenesten Statskog  til Sørfold kommune for å få utbetalt tilskuddet.

De opplyser også at det fortsatt er noen få gjørmete partier langs stien.

–  Men dette kan vi se på etter hvert og eventuelt supplere med noen klopper, skriver Tore Veisetaune.

Klopplegging til Rago

Andre punkt med klopper, til toppen ved Fjellenden.

En av to hovedferdselsårer

–  Traktorvegen og stien opp fra Nordfjorden til Litlverivatn er en av to hovedferdselsårer inn i Rago. Mange turister og lokalbefolkning ferdes langs denne ruta, skriver næringssjef Gerd Bente Jakobsen i saksframlegget til plan- og ressursutvalget, som behandlet søknaden om støtte.

– Med ferdsel av mange mennesker kommer også faren for belastning på sårbar natur. 

Klopplegging av de våteste områdene langs stien vil føre til at trafikken kanaliseres dit, og områdene rundt får heles, sier næringssjefen, som også opplyser at det er avholdt flere møter med grunneiere og grunneierlaget i Nordfjorden, som stiller seg positiv til prosjektet.

Tilskuddet på 50.000 kroner ble enstemmig vedtatt i plan- og ressursutvalget 19. juni i år.

Klopplagt myr

Klopplagt myr etter å ha passert de store strømmastene.

Klopplagt myr nr. 5

Klopplagt myr nr. 5

Myr 7 er klopplagt

Myr nr. 7 også klopplagt

Klopplagt myr før Giladalen

Klopplagt myr før Giladalen

Klopplegging til Rago

Arbeid med klopplegging

 

Sist oppdatert den 26. oktober 2017